Yıl 2015, Cilt 7, Sayı 13, Sayfalar 409 - 436 2015-11-15

6502 SAYILI YENİ TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN’UN TÜKETİCİ KREDİLERİ BAKIMINDAN GETİRDİĞİ YENİLİKLER

Mehmet YENER [1]

864 2926

Consumer credit could be defined as the form of a loan to meet the financing of goods and services purchased. Consumer credit allows the purchase of needed goods on time but with a later date of payment and with future income. Consumer Loans are regulated in Article# 22, on the new Consumer Protection Law # 6502. New Consumer Protection Law # 6502 has brought important innovations on consumer protection. Specific conditions in the contract forms, restrictions on modifications, the right of consumers’ withdrawal in a certain period of time, restrictions on interests and expenses which may be taken from the consumer credit borrower are the main innovations that protect the consumer

Öz
Tüketici kredisi, tüketim amacıyla satın alınan mal ve hizmetlerin finansmanını karşılamaya yönelik bir
kredi şekli olarak tanımlanabilir. Tüketici kredisi ihtiyaç mallarının ihtiyaç zamanında satın alınmasına, bunların
karşılığı olan ödemelerin ise ileri tarihte ve gelecekteki gelirlerle yapılmasına olanak verir. Tüketici Kredileri,
6502 Sayılı Yeni Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’un 22. Maddesinde düzenlenmiştir. 6502 Sayılı
Yeni Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun bu konuda tüketiciyi koruyucu önemli yenilikler getirmiştir.
Sözleşmelerde özel şekil şartları, değişiklik yapma kısıtlamaları, tüketicinin belli sürede cayma hakkı, tüketiciden
alınabilecek faiz ve masraflar konusunda kısıtlamalar kredi alan tüketiciyi koruyan başlıca yeniliklerdir.
Anahtar Kelimeler: Tüketici Kredisi, Bankanın Sorumluluğu, Sözleşme, Tüketici Hukuku.
Jel Kodları: K 10, K 12, K 19

 • Akipek, Şebnem: Tüketici Kredisi, Ankara, 1999.
 • Akipek, Şebnem: “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Çerçevesinde Kredi Kartları” Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, S: 3, Ankara, 2003, s. 103- 120.
 • Aslan, İ.Yılmaz; Tüketici Hukuku / 6502 Sayılı Kanuna Göre, Bursa, 2014
 • Aslan, İ.Yılmaz; Tüketici Hukuku Dersleri, Bursa, 2011.
 • Atamer, Yeşim: “Tüketici Kredisi Hukukunda Reform Projeleri ve Avrupa Birliği Hukuku ile Uyumu”, Banka ve Tüketici Hukuku Sorunları Sempozyumu, İstanbul, 2010.
 • Aydoğdu, Murat, “6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda Faiz İle İlgili Düzenlemeler” Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.12, S.1, 2010.
 • Aydoğdu, Murat; Tüketici Hukuku Dersleri, Ankara, 2015.
 • Can, Bilal: “6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun Konut Finansmanına Yönelik Hükümleri, Terazi Hukuk Dergisi, C.9, S.89, 2014.
 • Ceylan, Ebru: “Banka Kredi Kartları”, Banka ve Finans Hukuku Paneli, İstanbul Barosu Yayınları, İstanbul 2009, s. 930-938.
 • Ceylan, Ebru: Kredi Kartını Kullanan Tüketicinin Hukuki Durumu, İstanbul, 2010.
 • Ceylan, Ebru: “6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’daki Tüketici Kredileri İle İlgili Yeni Düzenlemeler”, İstanbul Barosu Tüketici Hakları ve Rekabet Hukuk Özel Sayısı, C.88, 2014.
 • Çınar, Ömer; “Tüketici Kredisi Sözleşmelerinin Hukukî Niteliği ve Hükümleri”, Sektörel Bazda Tüketici Hukuku Uygulamaları Külliyatı, C. 1, Bankacılık Sektöründe Tüketici Hukuku Uygulamaları, İstanbul, 2015.
 • Deryal, Yahya, “Tüketici Kredilerinde Haksız Şart Örnekleri ve 6502 Sayılı Kanunla Getirilen Yeni Düzenlemenin Değerlendirilmesi”, Terazi Hukuk Dergisi, C.9, S.89, 2014.
 • Gezder, Ümit, Tüketici Kredisi Sözleşmeleri, İstanbul 1998. Gümüş, M, Alper, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Şerhi, C. 1, İstanbul, 2014.
 • Haznedar, İbrahim Murat: “6502 Sayılı Yeni Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’un Bankacılık Uygulamaları Bakımından Getirdiği Yenilikler”, İstanbul Barosu Dergisi, C. 88, S: 3, 2014, s. 5-34.
 • İnal, Tamer; Tüketici Kredileri ve Tüketici Kredisi Sözleşmeleri, İstanbul 2005.
 • Önal, Ali; “6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Kredi Kartlarına İlişkin Düzenlemelerin Değerlendirilmesi”, İstanbul Barosu Dergisi, C: 88 · S: 2014/4, s. 32-55.
 • Önder, M.Fahrettin; ÖZKUL,Burcu: “6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Açısından Tüketici Kredisi Sözleşmelerinde Bankaya Verilen Şahsi Güvence: Adi Kefalet Sözleşmesi”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C.18, S.3, 2013.
 • Öztek, Selçuk; Genel Olarak Tüketici Kredileri ve Tüketici Kredilerinde Kişisel Teminatlar, Bankacılar Dergisi, Sayı 67, 2008
 • Reisoğlu, Seza: “Türk Borçlar Kanunu’nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun Bankacılık İşlemleri Açısından Değerlendirilmesi”, Bankacılar Dergisi, Sayı 82, İstanbul, 2012
 • Şahin, Oya: Bankalar tarafından “Kredi Kart Üyelik Ücreti-Kart Aidatı” Adı Altında Tahsil Edilen Bedellerin Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Karşısındaki Durumu, İstanbul Barosu Dergisi, Tüketici Hakları ve Rekabetin Korunması Hukuku, Özel Sayı: 6, 2007.
 • Tutumlu, Mehmet Akif: “6502 sayılı TKHK’ya Göre, Tüketici Hakem Heyetlerinin Yetki ve Görev Sınırları”, Terazi Hukuk Dergisi, C.9, S.89, 2014.
 • Yağcı, Kürşad: “Anapara Faizi ve Üst Sınır Faizine Üst Sınır Getiren TBK m.88 ve 120 Hükümlerinin Ticari Faizler (TTK m.8 ve TTK m.9) Bakımından Uygulanabilirliği”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Sayı 2, 2013.
 • Zevkliler, Aydın / Aydoğdu, Murat, Tüketicinin Korunması Hukuku, 3.Baskı, Ankara 2004
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Mehmet YENER
E-posta: myener@marmara.edu.tr

Bibtex @ { marufacd4631, journal = {Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi}, issn = {1309-1123}, address = {Marmara Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {7}, pages = {409 - 436}, doi = {10.14784/jfrs.65673}, title = {6502 SAYILI YENİ TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN’UN TÜKETİCİ KREDİLERİ BAKIMINDAN GETİRDİĞİ YENİLİKLER}, key = {cite}, author = {YENER, Mehmet} }
APA YENER, M . (2015). 6502 SAYILI YENİ TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN’UN TÜKETİCİ KREDİLERİ BAKIMINDAN GETİRDİĞİ YENİLİKLER. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 7 (13), 409-436. DOI: 10.14784/jfrs.65673
MLA YENER, M . "6502 SAYILI YENİ TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN’UN TÜKETİCİ KREDİLERİ BAKIMINDAN GETİRDİĞİ YENİLİKLER". Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 7 (2015): 409-436 <http://e-dergi-marmara.dergipark.gov.tr/marufacd/issue/510/4631>
Chicago YENER, M . "6502 SAYILI YENİ TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN’UN TÜKETİCİ KREDİLERİ BAKIMINDAN GETİRDİĞİ YENİLİKLER". Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 7 (2015): 409-436
RIS TY - JOUR T1 - 6502 SAYILI YENİ TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN’UN TÜKETİCİ KREDİLERİ BAKIMINDAN GETİRDİĞİ YENİLİKLER AU - Mehmet YENER Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.14784/jfrs.65673 DO - 10.14784/jfrs.65673 T2 - Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 409 EP - 436 VL - 7 IS - 13 SN - 1309-1123-2529-0029 M3 - doi: 10.14784/jfrs.65673 UR - http://dx.doi.org/10.14784/jfrs.65673 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 6502 SAYILI YENİ TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN’UN TÜKETİCİ KREDİLERİ BAKIMINDAN GETİRDİĞİ YENİLİKLER %A Mehmet YENER %T 6502 SAYILI YENİ TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN’UN TÜKETİCİ KREDİLERİ BAKIMINDAN GETİRDİĞİ YENİLİKLER %D 2015 %J Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi %P 1309-1123-2529-0029 %V 7 %N 13 %R doi: 10.14784/jfrs.65673 %U 10.14784/jfrs.65673