Yıl 2015, Cilt 7, Sayı 13, Sayfalar 321 - 339 2015-11-13

TÜRKİYE İÇİN NEGATİF FAİZ ORANININ UYGULANABİLİRLİĞİ VE ANALİTİK OLARAK İNCELENMESİ

Yaşar KÖSE [1] , Murat ATİK [2] , Bülent YILMAZ [3]

465 2111

Negative interest rate which has gained importance in the global economy, particularly in the US and the EU, has been seen as a solution to stimulate the economy , protect the value of the national currency and achieve a certain growth by keeping the level of inflation at 2% . In this study, the relationship of the application of negative interest rate with macroeconomic parameters has been studied by investigating the effects of negative interest rate in advanced economies. The main purpose of the study is evaluating the topic of whether negative interest rate can be applied in Turkey or not and suggestions are given about this issue. In conclusion, negative interst rate causes the escaping of foreign investment to other countries which have high interst rate and problems for the financing of current acoount deficit in the developing countries like Turkey

Öz
Küresel ekonomilerde önem kazanan negatif faiz oranı başta ABD ve AB’de olmak üzere, özellikle
ekonomiyi canlandırmak, ulusal para biriminin değerini korumak ve enflasyonu %2’ler seviyesinde
tutarak belirli bir büyüme rakamı yakalayabilmek için bir çözüm yolu olarak görülmeye başlanmıştır. Bu
çalışmada özellikle gelişmiş ekonomilerde negatif faiz oranı uygulamalarının etkileri araştırılarak, negatif
faiz oranı uygulamasının ekonomik büyüme ile olan ilişkisi belirlenmiştir. Çalışmanın amacını negatif faiz
oranının Türkiye’de uygulanıp uygulanamayacağının değerlendirilmesi ve söz konusu politikaya ilişkin
öneriler geliştirmektedir. Sonuç olarak Türkiye gibi yabancı yatırımlara ve yabancı para akışına ihtiyaç
duyan ülkelerde negatif faiz oranı politikasının uygulanması ülkeye gelebilecek portföy yatırımlarının
reel faizi daha çok veren başka ülkelere kaymasına yol açabileceği ve cari açığın finansmanında zorluklar
yaratabileceği değerlendirilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Negatif Faiz Oranı, Sıfır Faiz Oranı, Büyüme.
Jel Kodları: E40, E43, E52.

 • ABRIGO, M.R.M. ve LOVE, I. (2015). “Estimation of Panel Vector Autoregression in Stata: a Package of Programs”,http://paneldataconference2015.ceu.hu/Program/Michael-Abrigo.pdf. (Erişim Tarihi:10.06. 2015)
 • ANDERSON, R. ve LIU, Y. (2013). How Low Can You Go? Negative Interest Rates and Investors Flight to Safety, https://www.stlouisfed.org/publications/re/ articles/?id=2316, (Erişim Tarihi: 01.11.2014).
 • BLOCK, W. (1978). The Negative Interest Rate: Toward a Taxonomic Critique”, Journal of Libertarian Studies, Vol.2, Pergamon Press Ltd., Great Britain, 121-124.
 • BRIGHAM, E.F. ve HOUSTON, J.F. (2014). Finansal Yönetimin Temelleri, Çev. Aypek, N., Nobel Yayıncılık, 90.
 • BREITUNG, J. ve MEYER, W. (1994). “Testing for Unit Roots in Panel Data: Are Wages on Different Bargaining Levels Cointegrated?”, Applied Economic, 26 (4), 353-361.
 • BUITER.W.H. (2009). Negative Nominal Interst Rates: Three Ways To Overcome The Zero Lower Bound, North American Journal of Economics and Finance, Vol.20, 213-238
 • CEYLAN, A. (2014). Faizler düşerse ekonomi toparlanır mı? http://www.ekohaber.com.tr/Prof,Dr,Ali,Ceyl an,Faizler,duserse,ekonomi,toparlanir,mi-ekohaber-5-haberid-8771.html.
 • DURUSOY, S. ve BEYHAN, Z. (2014). Avrupa Merkez Bankası Kararları ve Türkiye Ekonomisi Üzerine Olası Etkileri, http://www.tek.org.tr/dosyalar/FORUM-DURUSOY.pdf.
 • ERCAN, M.K. ve BAN, Ü. (2010). Değere Dayalı İşletme Finansı: Finansal Yönetim, Gazi Kitabevi, 6.Baskı.
 • ERTUNA, Ö. (2005). TL’nin Aşırı Değerlenmesinin Makro ve Mikro Çelişkisi, MUFAD Journal, Sayı 25, 6-17.
 • ECB Research. (2014). “Implications of negative rates: The Danish Experiences”, http://danskeresearch. danskebank.com/link/ResearchECB4230514/$file/Research_ECB_4_230514.pdf.
 • EĞİLMEZ, M. (2014).Kendime Yazılarım: Faiz Geometrisi, http://www.mahfiegilmez.com/2014/06/faizgeometrisi.html. (Erişim Tarihi: 08.09 2014).
 • ENGLE, R. F. ve GRANGER, C.W.J. (1991). “Long-Run Economic Relationships: Readings in Cointegration, Advanced Texts in Econometrics”, New York: Oxford University, 267-276.
 • EUROPEAN CENTRAL BANK. (2014). “Why has the ECB introduced a negative interest rate?, http://www. ecb.europa.eu/home/html/faqinterestrates.en.html. (Erişim Tarihi: 10.10.2014).
 • GRANGER, C.W.J. (1969). “Investigating Causal Relations By Econometric Models and Cross Spectral Methods”, Econometrica, 37(3), 424-438.
 • GUJARATI, D. N. (2001). Temel Ekonometri, Çev: Ümit Şenesen ve Gülay G. Şenesen, Literatür Yayıncılık, İstanbul.
 • ILGMANN, C. ve MENNER M. (2011). Negative Nominal Interest Rates: History and Current Proposals, CAWM Discussion Paper, No.43, http://works.bepress.com/mmenner/10. (Erişim Tarihi: 15.10.2014).
 • IM, K.S., PASERAN, H. ve SHIN, Y. (2003). “Testing for unit roots in heterogeneous panels”, Journal of Econometrics, 53- 74.
 • INTERNATIONAL MONETARY FUND. (2014). World Economic Outlook Database, October.
 • IRWIN, N. (2014). Europe Gets Negative Interest Rates. What Does That Even Mean, The New York Times, http://nyti.ms/1pG5uyr. (Erişim Tarihi: 24.10.2014).
 • KÖSE, Y., ATİK, M. ve YILMAZ, B. (2015). “Merkez Bankası Kâr Etmeli mi? T.C. Merkez Bankası Örneği”, Niğde İİBF Dergisi, 8(1), 261-275.
 • LEVIN, A., ve LIN, C. (1993). “Unit Root Tests in Panel Data: New Results, University of California, San Diego Working Paper” , 56- 93.
 • MANKIW, N. G. (2009). It May Be Time For The Fed Go Negative, The New York Times.
 • MCCULLAGH, D. (1999). Cash and The Carry Tax, http://archive.wired.com/politics/law/ news/1999/10/32121. (Erişim Tarihi: 10.02.2015).
 • MONAGHAN, A. (2014). Q&A:What are negative interest rates?, The Guardian, http://www.theguardian. com/business/2014/jun/05/negative-interest-rates-european-central-bank. (Erişim Tarihi: 05.11.2014).
 • YAŞAR, S. (2012). Neden faizler Avrupa’da negatif oldu? http://www.sabah.com.tr/yazarlar/yasar/2012/07/12/ neden-faizler-avrupada-negatif-oldu. (Erişim Tarihi: 20.09.2014).
 • YILDIRIM, A. (2013). Negatif Faiz Çağı http://www.haberturk.com/yazarlar/ abdurrahman-yildirim- 1018/840516-negatif-faiz-cagi. (Erişim Tarihi: 05.11.2014).
 • YILDIZ, A. (2014). Negatif Reel Faiz Nereye Gidiyor?, http://www.milliyet.com.tr/negatif-reel-faiz-nereyegidiyor/ekonomi/detay/ 1934181/default.htm, (Erişim Tarihi: 05.11.2014).
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Yaşar KÖSE
E-posta: ykose@kho.edu.tr

Yazar: Murat ATİK
E-posta: matik@kho.edu.tr

Yazar: Bülent YILMAZ
E-posta: byilmaz@kho.edu.tr

Bibtex @ { marufacd4628, journal = {Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi}, issn = {1309-1123}, address = {Marmara Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {7}, pages = {321 - 339}, doi = {10.14784/jfrs.11457}, title = {TÜRKİYE İÇİN NEGATİF FAİZ ORANININ UYGULANABİLİRLİĞİ VE ANALİTİK OLARAK İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {KÖSE, Yaşar and ATİK, Murat and YILMAZ, Bülent} }
APA KÖSE, Y , ATİK, M , YILMAZ, B . (2015). TÜRKİYE İÇİN NEGATİF FAİZ ORANININ UYGULANABİLİRLİĞİ VE ANALİTİK OLARAK İNCELENMESİ. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 7 (13), 321-339. DOI: 10.14784/jfrs.11457
MLA KÖSE, Y , ATİK, M , YILMAZ, B . "TÜRKİYE İÇİN NEGATİF FAİZ ORANININ UYGULANABİLİRLİĞİ VE ANALİTİK OLARAK İNCELENMESİ". Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 7 (2015): 321-339 <http://e-dergi-marmara.dergipark.gov.tr/marufacd/issue/510/4628>
Chicago KÖSE, Y , ATİK, M , YILMAZ, B . "TÜRKİYE İÇİN NEGATİF FAİZ ORANININ UYGULANABİLİRLİĞİ VE ANALİTİK OLARAK İNCELENMESİ". Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 7 (2015): 321-339
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE İÇİN NEGATİF FAİZ ORANININ UYGULANABİLİRLİĞİ VE ANALİTİK OLARAK İNCELENMESİ AU - Yaşar KÖSE , Murat ATİK , Bülent YILMAZ Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.14784/jfrs.11457 DO - 10.14784/jfrs.11457 T2 - Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 321 EP - 339 VL - 7 IS - 13 SN - 1309-1123-2529-0029 M3 - doi: 10.14784/jfrs.11457 UR - http://dx.doi.org/10.14784/jfrs.11457 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi TÜRKİYE İÇİN NEGATİF FAİZ ORANININ UYGULANABİLİRLİĞİ VE ANALİTİK OLARAK İNCELENMESİ %A Yaşar KÖSE , Murat ATİK , Bülent YILMAZ %T TÜRKİYE İÇİN NEGATİF FAİZ ORANININ UYGULANABİLİRLİĞİ VE ANALİTİK OLARAK İNCELENMESİ %D 2015 %J Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi %P 1309-1123-2529-0029 %V 7 %N 13 %R doi: 10.14784/jfrs.11457 %U 10.14784/jfrs.11457