Yıl 2015, Cilt 7, Sayı 12, Sayfalar 41 - 64 2015-04-20

BANKALARIN KREDİ KARTI KULLANIMINI YAYGINLAŞTIRMADA UYGULADIKLARI SATIŞ GELİŞTİRME FAALİYETLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Ali BAYRAKDAROĞLU [1] , Yıldız ALTUNTAŞ [2]

836 1323

In this research, among the elements of promotion, the sales promotion activities the banks have designed and use to increase profit rate while promoting the use of their credit cards rather than cash are studied. The impact of these utilized sales promotion activities on gender is also examined. In the light of this study, the significant factors affecting credit card preferences of individual customers have been identified and evaluated according to gender sensitivity. In addition, the effective communication method with the customer, the efficient channels to announce innovations, the additional services and banking operations to invest more are identified according to customer preferences with the help of questions directed to the active credit card users in the scope of this research. Moreover, the findings of analysis indicate that there is a need for further development of sales promotion activities to be implemented in terms of improving credit card functions and customer relation management, increasing the number of joint programs and providing the additional services such as insurance and transportation. Furthermore, in terms of gender, female customers should be targeted more while designing sales promotion activities is another significant finding of this research

Bu çalışmada, bankaların kâr oranlarını artırmak amacıyla nakit para yerine kredi kartları kullanımını
yaygınlaştırmak, kendi kredi kartı kullanımını özendirmek ve kolaylaştırmak için kullandıkları tutundurma
bileşenleri kapsamındaki satış geliştirme faaliyetleri araştırılmıştır. Bu faaliyetlerin cinsiyet üzerinde ne
denli etkili olduğu incelenmiştir. Bu araştırmanın sonucunda, bankaların sundukları kredi kartlarının
kullanılmasında önemli olan faktörler tespit edilerek cinsiyet duyarlılığı çerçevesinde değerlendirilmiştir.
Aynı zamanda, bu araştırma kapsamında kredi kartı kullanıcılarına yöneltilen sorular ile bankaların bireysel
müşterileri ile iletişim yöntemi, yenilikleri hangi kanal ile daha fazla duyurmaları gerektiği, müşterilerin
tercihi doğrultusunda hangi işlem yöntemine ve hizmetlere daha fazla yatırım yapmaları gerektiği gibi
tespitler yapılmıştır. Analizler sonucunda bankaların müşterilerine sundukları kredi kartlarının özellikleri,
müşteri ilişkileri yönetimi, kredi kartının sahibi olan bankanın çok sayıda şirketler anlaşmasının olması
ve sigorta ulaşım gibi ek hizmetler sağlayarak satışa özendirmeye önem vermesi gerektiği sonucuna
ulaşılmıştır. Ayrıca satışta özendirme çabaları hususunda kadınlara daha fazla önem verilmesi gerektiği de
ortaya çıkan bulgular arasındadır.
Anahtar Kelimeler: Kredi Kartı, Tüketici, Tüketici Davranışı, Satış Geliştirme
Jel Kodları: D12, G21, M30

 • BALACEANU, Valeria Arina; Modern Techniques for Online Promotion of Banking Services and Products, Journal of Knowledge Management, Economics and Information Technology, Issue 6 October 2011.
 • BÜYÜKÖZÜRK, Ş. Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, Ankara, Pegem Yayıncılık, 2002.
 • ÇOROĞLU, Coşkun, Modern İşletmelerde Pazarlama Ve Satış Yönetimi, Alfa Yayınları, İstanbul 2002.
 • GİRGİNER, Nuray, ÇELİK Arzum Erken ve UÇKUN Nurullah ,“Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadı Ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin Kredi Kartı Kullanımlarına Yönelik Bir Araştırma”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt/Vol.8, Sayı/No: 1, 2008.
 • GÖKÇEN Gürbüz ve Ferudun Kaya; Bireysel Müşterilerin Kredi Kartı Tercihlerine Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi, Bankacılar Dergisi, Sayı 70, 2009.
 • GRANKVİST, Anna; Carolina Kollberg and Anna Persson; Promotion Strategies For Banking Services, Case Study of Nordea İn Estonia, Lulea University of Technology, Bachelor’s Thesis, 2004.
 • GÜLBUÇUK, Ali. “Tüketicilere Yönelik Satış Geliştirmenin Artan Önemi, Uygulanabilirliği Ve İzlenecek Stratejilerin İşletmeler Açısından Değerlendirilmesi”, Ege Akademik Bakış, 7(1). 2007.
 • KAYA, Ferudun, “Türkiye’de Kredi Kartı Uygulaması”, Türkiye Bankalar Birliği, Yayın No: 263, Ocak 2009.
 • NAKİP, Mahir, Pazarlama Araştırması Teknikler Ve Uygulamaları, Seçkin Yayınları, Ankara, 2003.
 • ÖZER, S. ve ERCİŞ, A. (2004), “Banka Hizmetlerinde Güven ve Oluşumuna Etki Eden Değişkenler Üzerine Erzurum’da Bir Araştırma” , 9. Ulusal Pazarlama Kongresi, 6-8 Ekim 2004.
 • SANTOURİDS, Ilias  ve Maria Kyritsi (2014), Investigating the Determinants of Internet Banking Adoption in Greece, Procedia Economics and Finance, Volume 9, 2014.
 • SAVAŞÇI, İ. ve TATLIDİL, R, “Bankaların Kredi Kartı Pazarında Uyguladıkları CRM Stratejisinin Müşteri Sadakatine Etkisi”, Ege Üniversitesi, Ekonomi, İşletme, Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Dergisi, Sayı 6(1). 2006.
 • SİPAHİ, Beril, YURTKORU, E. Serra ve ÇİNKO, Murat, Sosyal Bilimlerde SPSS’le Veri Analizi, İstanbul, Beta Basım A.Ş.,2006.
 • TOLON, Metehan “Ticari Bankalarda Pazarlama Stratejilerinin Uygulanması ve Türkiye’deki Ticari Bankalar Üzerine Bir Alan Çalışması” Verimlilik Dergisi, Sayı 12, 2004.
 • UZUNOĞLU, Ebru. “Müşteri Odaklı Pazarlama Anlayışına Göre Değer Yaratma: Bir Model Olarak Değer İşletim Sistemi,” Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İİBF Dergisi”, Cilt:2, Sayı:1, Nisan, 2007.
 • Bankalar Arası Kart Merkezi, “Kredi Kartlarının Tarihçesi”, http//www.bkm.com.tr/kredikarti8.html, (Erişim Tarihi: 26.12.2011).
 • http://www.capital.com.tr/en-iyilerin-pazarlama-stratejileri-haberler/22275.aspx (Erişim Tarihi: 10.02.2012).
 • http://www.citibank.com.tr/gcb/turkish/Kredi-Kartlari/Citibank-Axess.htm, (Erişim Tarihi: 04.04.2012).
 • https://www.surveymonkey.com/s/C3BGRLZ, (Erişim Tarihi: 01.11.2012).
 • http://www.tbb.org.tr/Dosyalar/Yayinlar/Dokumanlar/263.pdfs.120, (Erişim Tarihi: 10.01.2012).
 • http://www.bkm.com.tr/donemsel-bilgiler.aspx (Erişim Tarihi: 15.10.2014).
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Ali BAYRAKDAROĞLU
E-posta: abayrakdaroglu@mu.edu.tr

Yazar: Yıldız ALTUNTAŞ
E-posta: yildiz.altuntas@bilgi.edu.tr

Bibtex @ { marufacd4615, journal = {Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi}, issn = {1309-1123}, address = {Marmara Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {7}, pages = {41 - 64}, doi = {10.14784/jfrs.10558}, title = {BANKALARIN KREDİ KARTI KULLANIMINI YAYGINLAŞTIRMADA UYGULADIKLARI SATIŞ GELİŞTİRME FAALİYETLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {ALTUNTAŞ, Yıldız and BAYRAKDAROĞLU, Ali} }
APA BAYRAKDAROĞLU, A , ALTUNTAŞ, Y . (2015). BANKALARIN KREDİ KARTI KULLANIMINI YAYGINLAŞTIRMADA UYGULADIKLARI SATIŞ GELİŞTİRME FAALİYETLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 7 (12), 41-64. DOI: 10.14784/jfrs.10558
MLA BAYRAKDAROĞLU, A , ALTUNTAŞ, Y . "BANKALARIN KREDİ KARTI KULLANIMINI YAYGINLAŞTIRMADA UYGULADIKLARI SATIŞ GELİŞTİRME FAALİYETLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 7 (2015): 41-64 <http://e-dergi-marmara.dergipark.gov.tr/marufacd/issue/509/4615>
Chicago BAYRAKDAROĞLU, A , ALTUNTAŞ, Y . "BANKALARIN KREDİ KARTI KULLANIMINI YAYGINLAŞTIRMADA UYGULADIKLARI SATIŞ GELİŞTİRME FAALİYETLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 7 (2015): 41-64
RIS TY - JOUR T1 - BANKALARIN KREDİ KARTI KULLANIMINI YAYGINLAŞTIRMADA UYGULADIKLARI SATIŞ GELİŞTİRME FAALİYETLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA AU - Ali BAYRAKDAROĞLU , Yıldız ALTUNTAŞ Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.14784/jfrs.10558 DO - 10.14784/jfrs.10558 T2 - Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 41 EP - 64 VL - 7 IS - 12 SN - 1309-1123-2529-0029 M3 - doi: 10.14784/jfrs.10558 UR - http://dx.doi.org/10.14784/jfrs.10558 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi BANKALARIN KREDİ KARTI KULLANIMINI YAYGINLAŞTIRMADA UYGULADIKLARI SATIŞ GELİŞTİRME FAALİYETLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %A Ali BAYRAKDAROĞLU , Yıldız ALTUNTAŞ %T BANKALARIN KREDİ KARTI KULLANIMINI YAYGINLAŞTIRMADA UYGULADIKLARI SATIŞ GELİŞTİRME FAALİYETLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %D 2015 %J Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi %P 1309-1123-2529-0029 %V 7 %N 12 %R doi: 10.14784/jfrs.10558 %U 10.14784/jfrs.10558