YENİ BİR FİNANSMAN ARACI OLARAK SUKUK (KİRA SÖZLEŞMESİ) VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Halil Alpaslan [1]

697 3322

Sukuk which provides an income by enabling the right of property on a real asset, is a new and increasingly demanded way of investment. In this study the definition and variations of sukuk is described and its difference from conventional bonds is stated. In addition to this, the place of noninterest finance sector finance sector consequently the potantial demand to sukuk instrument is clarified. After that the history of sukuk, the secondary market and sukuk index are discussed. Later on fixed income securities in Turkey’s capital market, which are similar to sukuk, is defined and legal arrangements enabling the entrance of sukuk into Turkish capital market are described. As far the practice chapter accounting of sukuk operations were given in terms of parent and asset renting companies

Öz

Gerçek bir varlık üzerinde mülkiyet hakkı sağlayarak bu varlıktan gelir elde edebilmeyi sağlayan sukuk,

talebin hızla artış gösterdiği yeni bir yatırım aracı olarak ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada; sukukun tanımı

ve çeşitleri ifade edilerek, konvansiyonel tahvil ile arasındaki farklar açıklanmıştır. Ayrıca faizsiz finans

sektörünün kapladığı alan, dolayısıyla sukuk enstrümanına olan potansiyel talep ortaya konmuş; sonrasında

sukukun tarihçesine, ikincil piyasa işlemlerine değinilmiştir. Ardından ülkemizde sermaye piyasasında

kullanılan sukuka benzer sabit getirili menkul kıymetler açıklanmış ve sukukun Türk sermaye piyasasına

girişini sağlayan yasal düzenlemeler belirtilmiştir. Çalışmanın son bölümünde ise sukuk işlemlerinin kaynak

kuruluş ve varlık kiralama şirketleri açısından muhasebeleştirilmesine yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sukuk, Sermaye Piyasası, Kira Sözleşmesi.

Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Halil Alpaslan
E-posta: halpaslan@marmara.edu.tr

Bibtex @ { marufacd4605, journal = {Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi}, issn = {1309-1123}, address = {Marmara Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {6}, pages = {0 - }, doi = {10.14784/JFRS.2014117325}, title = {YENİ BİR FİNANSMAN ARACI OLARAK SUKUK (KİRA SÖZLEŞMESİ) VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {Alpaslan, Halil} }
APA Alpaslan, H . (2015). YENİ BİR FİNANSMAN ARACI OLARAK SUKUK (KİRA SÖZLEŞMESİ) VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 6 (11), . DOI: 10.14784/JFRS.2014117325
MLA Alpaslan, H . "YENİ BİR FİNANSMAN ARACI OLARAK SUKUK (KİRA SÖZLEŞMESİ) VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ". Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 6 (2015): <http://e-dergi-marmara.dergipark.gov.tr/marufacd/issue/508/4605>
Chicago Alpaslan, H . "YENİ BİR FİNANSMAN ARACI OLARAK SUKUK (KİRA SÖZLEŞMESİ) VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ". Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 6 (2015):
RIS TY - JOUR T1 - YENİ BİR FİNANSMAN ARACI OLARAK SUKUK (KİRA SÖZLEŞMESİ) VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ AU - Halil Alpaslan Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.14784/JFRS.2014117325 DO - 10.14784/JFRS.2014117325 T2 - Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - VL - 6 IS - 11 SN - 1309-1123-2529-0029 M3 - doi: 10.14784/JFRS.2014117325 UR - http://dx.doi.org/10.14784/JFRS.2014117325 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi YENİ BİR FİNANSMAN ARACI OLARAK SUKUK (KİRA SÖZLEŞMESİ) VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ %A Halil Alpaslan %T YENİ BİR FİNANSMAN ARACI OLARAK SUKUK (KİRA SÖZLEŞMESİ) VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ %D 2015 %J Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi %P 1309-1123-2529-0029 %V 6 %N 11 %R doi: 10.14784/JFRS.2014117325 %U 10.14784/JFRS.2014117325