ÜNİVERSİTE - SANAYİ - DEVLET İŞBİRLİĞİNİN ÜLKE EKONOMİLERİNE ETKİLERİ: TEKNOPARK İSTANBUL ÖRNEĞİ

Murat Yalçıntaş [1]

919 2613

The most important component of competitiveness, without doubt, is to be able to develop new technologies. Today, the way to develop new technology is to generate information at studies in universities and firms subsequently transform this information into technology by collaborating with companies. To build such an efficient cooperation, certain interfaces must be developed in the public scale and necessary legal incentives should be provided. Thus, the state must be a facilitator and must play an encouraging role in the university - industry collaboration. Technology development can be in hospitality/service sector as well as in the manufacturing sector. Thus the word ‘industry’ should be perceived as companies producing goods or services. In this study, university - industry collaboration is examined within the framework of competitiveness and the subsequent role of the state and the relative interfaces are discussed. Technopark Istanbul, which is expected to be one of the most successful examples of such endeavors in our country, is examined as a case study of a successful university - industry - government collaboration and the necessary elements for such successful interfaces, mainly technoparks, are determined.

 

Rekabetçiliğin en önemli unsuru şüphesiz yeni teknolojiler üretebilmektir. Günümüzde teknoloji geliştirmenin yolu üniversitelerde ve şirketlerde yürütülen çalışmalarla bilginin üretilmesi ve akabinde üretilen bilginin uygulamaya geçirilebilmesi halinde teknolojiye dönüştürülmesidir. Bu işbirliğinin verimli bir şekilde sağlanabilmesi ancak birtakım ara yüzlerin kamu ölçeğinde geliştirilmesi ve gerekli teşvik edici yasal düzenlemelerin yapılması ile mümkündür. Dolayısıyla devletin üniversite - sanayi işbirliğinde kolaylaştırıcı ve teşvik edici rol oynaması önemli bir koşul olmaktadır. Teknoloji geliştirmesi sadece üretim sektöründe değil, hizmet sektöründe de olabilir. Bu yüzden ‘sanayi’ sözcüğü ‘mal veya hizmet üreten firma’ olarak algılanmalıdır.

Çalışmada rekabetçilik çerçevesinde üniversite - sanayi işbirliği incelenmiş ve devletin oynadığı rol ile geliştirdiği arayüzler anlatılmıştır. Ayrıca dünya örnekleri de irdelenerek ülkemizde geliştirilen arayüzlerin en başarılı örneklerinden birisi olması beklenen Teknopark İstanbul bir örnek vaka mantığı çerçevesinde incelenmiş, başarılı bir üniversite - sanayi - devlet işbirliği için, özellikle teknoparklarda, gerekli unsurlar belirlenmeye ve öneriler sunulmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Teknopark, Rekabetçilik, AR-GE, Yenilikçilik, İnovasyon, Üniversite - Sanayi İşbirliği, Teknopark İstanbul

Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Murat Yalçıntaş
E-posta: jfrs@marmara.edu.tr

Bibtex @ { marufacd4599, journal = {Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi}, issn = {1309-1123}, address = {Marmara Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {5}, pages = {0 - }, doi = {10.14784/JFRS.2014104501}, title = {ÜNİVERSİTE - SANAYİ - DEVLET İŞBİRLİĞİNİN ÜLKE EKONOMİLERİNE ETKİLERİ: TEKNOPARK İSTANBUL ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Yalçıntaş, Murat} }
APA Yalçıntaş, M . (2014). ÜNİVERSİTE - SANAYİ - DEVLET İŞBİRLİĞİNİN ÜLKE EKONOMİLERİNE ETKİLERİ: TEKNOPARK İSTANBUL ÖRNEĞİ. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 5 (10), . DOI: 10.14784/JFRS.2014104501
MLA Yalçıntaş, M . "ÜNİVERSİTE - SANAYİ - DEVLET İŞBİRLİĞİNİN ÜLKE EKONOMİLERİNE ETKİLERİ: TEKNOPARK İSTANBUL ÖRNEĞİ". Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 5 (2014): <http://e-dergi-marmara.dergipark.gov.tr/marufacd/issue/507/4599>
Chicago Yalçıntaş, M . "ÜNİVERSİTE - SANAYİ - DEVLET İŞBİRLİĞİNİN ÜLKE EKONOMİLERİNE ETKİLERİ: TEKNOPARK İSTANBUL ÖRNEĞİ". Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 5 (2014):
RIS TY - JOUR T1 - ÜNİVERSİTE - SANAYİ - DEVLET İŞBİRLİĞİNİN ÜLKE EKONOMİLERİNE ETKİLERİ: TEKNOPARK İSTANBUL ÖRNEĞİ AU - Murat Yalçıntaş Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - doi: 10.14784/JFRS.2014104501 DO - 10.14784/JFRS.2014104501 T2 - Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - VL - 5 IS - 10 SN - 1309-1123-2529-0029 M3 - doi: 10.14784/JFRS.2014104501 UR - http://dx.doi.org/10.14784/JFRS.2014104501 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi ÜNİVERSİTE - SANAYİ - DEVLET İŞBİRLİĞİNİN ÜLKE EKONOMİLERİNE ETKİLERİ: TEKNOPARK İSTANBUL ÖRNEĞİ %A Murat Yalçıntaş %T ÜNİVERSİTE - SANAYİ - DEVLET İŞBİRLİĞİNİN ÜLKE EKONOMİLERİNE ETKİLERİ: TEKNOPARK İSTANBUL ÖRNEĞİ %D 2014 %J Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi %P 1309-1123-2529-0029 %V 5 %N 10 %R doi: 10.14784/JFRS.2014104501 %U 10.14784/JFRS.2014104501