TÜRKİYE İHRACATININ TİCARİ RİSKLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE AÇIK HESAP İHRACATIN TEMİNAT ALTINA ALINMASI

Selda Eke [1]

936 1081

The contraction in world economies and world trade resulting from the global crisis led to the decrease in export and production capacities of the real sector. The unwillingness of financial institutions to give loans and the decrease in the supply of trade finance instruments in general affected the operating cycle of the companies negatively leading to the losses incurred by the companies. As a consequence of this, the lending conditions have been tightened more and the cost of lending has increased, as the commercial risks increased. As a result, the increase in company insolvencies have been observed in many developed countries including countries in the European Union. Exporting in a secure way is essential for the sustainability of exports and the economic growth. In this study, for the purpose of evaluating the effect of commercial risks on Turkish exports, the distribution of exports with regard to payment terms and to geography have been analyzed. The expectations on insolvencies as the main indicator of rising commercial risks have been taken into account for the countries the Turkish exports are mainly directed to. As we have seen throughout the study that the open account exports constitute the main part of the Turkish exports. Therefore, the role and the scope of the credit insurance and export factoring as being the financial instruments to secure the open account exports have been examined briefly and the coverage of open account exports have been estimated to come up with an outcome that shows the part of exports exposed to commercial risks.

Küresel krizin etkisiyle küçülen dünya ekonomileri ve azalan ticaret hacmi reel sektörün ihracat ve üretim kapasitelerinin düşmesine sebebiyet vermiştir. Finansal kuruluşların kredi verme konusundaki isteksizlikleri ve genel olarak ticaret finansmanı araçlarının arzında azalma reel sektörün iş yapma potansiyelini etkilemiş ve şirketler zarar etmeye başlamışlardır. Artan ticari risklere bağlı olarak kredi kullandırım koşulları ağırlaşmış ve kredi verme konusunda isteksizlik artmaya devam etmiştir. Bunun sonucunda, krizin etkisinin en fazla hissedildiği Avrupa Birliği ülkelerinde ve gelişmiş ülkelerde, şirket iflaslarında artışlar sözkonusu olmuştur. İhracatın güvenli bir şekilde yapılması, ihracatın sürdürülebilirliği ve ekonomik büyümenin sağlanması açısından önemlidir. Bu çalışmada, ülkemiz ihracatının maruz kalabileceği ticari risklerin değerlendirilmesi amacıyla ihracatın ödeme şekilleri itibarıyla ve coğrafi dağılımı incelenmiştir. Ticari risklerin göstergesi olarak iflaslardaki artış oranları ülke ihracatının en fazla yapıldığı ülkeler itibarıyla incelenmiştir. Yapılan inceleme sonucunda, ihracatın büyük kısmının açık hesap satışlardan oluştuğu görüldüğünden açık hesap ihracatı teminat altına alan finansal enstrümanlardan kredi sigortaları ve faktoring uygulamalarının ticaretin finansmanındaki rolü ve kapsamına değinilerek, ülkemizde açık hesap ihracatın teminata alınma durumu incelenerek riske maruz kısım hakkında bir sonuç elde edilmeye çalışılmıştır.

Anahtar kelimeler: Ticari riskler, kredi sigortaları, ihracat faktoringi, açık hesap ihracat, iflaslar

Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Selda Eke
E-posta: seke@ticaret.edu.tr

Bibtex @ { marufacd4597, journal = {Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi}, issn = {1309-1123}, address = {Marmara Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {5}, pages = {0 - }, doi = {10.14784/JFRS.2014104499}, title = {TÜRKİYE İHRACATININ TİCARİ RİSKLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE AÇIK HESAP İHRACATIN TEMİNAT ALTINA ALINMASI}, key = {cite}, author = {Eke, Selda} }
APA Eke, S . (2014). TÜRKİYE İHRACATININ TİCARİ RİSKLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE AÇIK HESAP İHRACATIN TEMİNAT ALTINA ALINMASI. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 5 (10), . DOI: 10.14784/JFRS.2014104499
MLA Eke, S . "TÜRKİYE İHRACATININ TİCARİ RİSKLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE AÇIK HESAP İHRACATIN TEMİNAT ALTINA ALINMASI". Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 5 (2014): <http://e-dergi-marmara.dergipark.gov.tr/marufacd/issue/507/4597>
Chicago Eke, S . "TÜRKİYE İHRACATININ TİCARİ RİSKLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE AÇIK HESAP İHRACATIN TEMİNAT ALTINA ALINMASI". Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 5 (2014):
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE İHRACATININ TİCARİ RİSKLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE AÇIK HESAP İHRACATIN TEMİNAT ALTINA ALINMASI AU - Selda Eke Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - doi: 10.14784/JFRS.2014104499 DO - 10.14784/JFRS.2014104499 T2 - Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - VL - 5 IS - 10 SN - 1309-1123-2529-0029 M3 - doi: 10.14784/JFRS.2014104499 UR - http://dx.doi.org/10.14784/JFRS.2014104499 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi TÜRKİYE İHRACATININ TİCARİ RİSKLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE AÇIK HESAP İHRACATIN TEMİNAT ALTINA ALINMASI %A Selda Eke %T TÜRKİYE İHRACATININ TİCARİ RİSKLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE AÇIK HESAP İHRACATIN TEMİNAT ALTINA ALINMASI %D 2014 %J Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi %P 1309-1123-2529-0029 %V 5 %N 10 %R doi: 10.14784/JFRS.2014104499 %U 10.14784/JFRS.2014104499