Yıl 2012, Cilt 4, Sayı 7, Sayfalar 105 - 114 2014-02-05

KEFİLİN SORUMLULUĞUNUN KAPSAMI VE 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Mehmet YENER [1]

868 13793

 

Kefalet sözleşmesi, kefilin alacaklıya karşı, borçlunun borcunu ifa etmemesinin sonuçlarından kişisel olarak sorumlu olmayı üstlendiği bir sözleşmedir. Borçlunun borcunu ifa etmemesi sonucu kefil ödeme yapmak zorunda kalırsa, alacaklının haklarına halef olacaktır. Kefalet sözleşmesinin geçerli olması için yazılı şekilde yapılması ve kefil tarafından imzalanması lazımdır. Kefalet sözleşmesinde kefil, asıl borçlunun borcunu ödememesi halinde asıl borç ile birlikte onun yasal ve akdi faizlerinden de sorumlu olmayı taahhüt eder. Kefilin sorumluluğu, sözleşmeden ve kanundan kaynaklanır ve kefilin ödemeyi taahhüt ettiği azami miktar ile sınırlıdır.

Anahtar Kelimeler: Kefalet Sözleşmesi, Kefilin Sorumluluğu, Sözleşme, Azami Sorumluluk.

Kefalet Sözleşmesi, Kefilin Sorumluluğu, Sözleşme, Azami Sorumluluk
 • ARAL, Fahrettin: Borçlar Hukuku – Özel Borç İlişkileri, Ankara, 2007.
 • AYRANCI Hasan: “Kefalet Sözleşmesinde Asıl Borcun Belirli Olması İlkesi ve Cari Hesaba Kefalet”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt IX. Sayı: 1-2, Haziran- Aralık 2005, 107 vd.
 • BİLGE, Necip: “Kefilin Mesuliyetinin Şümulü”, AÜHFD, C. XIII, 1956, 93 vd.
 • BİLGE, Necip: Borçlar Hukuku- Özel Borç Münasebetleri, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara, 1971.
 • DEVELİOĞLU, Hüseyin Murat: Kefalet Sözleşmesini Düzenleyen Hükümler Işığında Bağımsız Garanti Sözleşmeleri, İstanbul, 2009.
 • GRASSİNGER, E. Gülçin: Borçlar Kanunu’na göre Kefilin Alacaklıya karşı Sahip olduğu Savunma İmkânları, İstanbul 1997.
 • GÖKTÜRK, Hüseyin Avni, “Kefalet Hukukumuzun Kifayetsizliği ve Yeni İsviçre Kefalet Hukuku”, AÜHFD, C. 7, S. 3-4, 1950, 325 vd.
 • GÜMÜŞ, Mustafa Alper, Borçlar Hukuku Özel Hükümler, C. 2, İstanbul, 2010.
 • HATEMİ, Hüseyin/SEROZAN, Rona/ARPACI, Abdülkadir: Borçlar Hukuku, Özel Bölüm, İstanbul 1992.
 • KARAHASAN, Mustafa Reşit: Türk Borçlar Hukuku, Özel Borç İlişkiler, İstanbul, 2002.
 • KARAKILIÇARSLAN, Seda: “Kefilin Sorumluluğunun Kapsamı”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XIII, S. 1-2, 2009, 43 vd.
 • ÖZEN, Burak: Kefalet Sözleşmesi, Özellikler- Kuruluşu- Türleri, İstanbul, 2008.
 • ÖZEN, Burak: 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Çerçevesinde Kefalet Sözleşmesi, 2. B., İstanbul 2012.
 • REİSOĞLU, Seza: “Kefalet Kavramı ve Muteberlik Şartları”, AÜHFD, C.19, S.1-4, 1962, 327 vd.
 • REİSOĞLU, Seza: Türk Hukukunda ve Bankacılık Uygulamasında Kefalet, Ankara, 1992.
 • OLGAÇ, Senai: Kefalet, Ankara, 1978.
 • TANDOĞAN, Haluk: Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, C.II, İstanbul, 1987.
 • TANDOĞAN, Haluk: “Kefaletin Geçerlilik Şartları”, BATİDER, IX, S.1, 1977, 19 vd..
 • TEKİNAY, S. Sulhi: “Müteselsil Borç ile Kefalet Arasında bir Mukayese”, Adalet Dergisi 47 S.7, 1956, 742 vd.
 • YAVUZ, Cevdet/ÖZEN, Burak/ACAR, Faruk: Türk Borçlar Hukuku- Özel Hükümler, İstanbul, 2007.
 • YILMAZ, M, “6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’na Göre Kefalet Sözleşmesinde Kefilin Sorumluluğunun Kapsamı”, TBB Dergisi 2011
 • ZEVKLİLER, Aydın/GÖKYAYLA, Emre: Borçlar Hukuku, Özel Borç İlişkileri, Ankara, 2010.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Mehmet YENER
E-posta: mdyener@hotmail.com

Bibtex @ { marufacd4577, journal = {Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi}, issn = {1309-1123}, address = {Marmara Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {4}, pages = {105 - 114}, doi = {}, title = {KEFİLİN SORUMLULUĞUNUN KAPSAMI VE 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER}, key = {cite}, author = {YENER, Mehmet} }
APA YENER, M . (2014). KEFİLİN SORUMLULUĞUNUN KAPSAMI VE 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 4 (7), 105-114. Retrieved from http://e-dergi-marmara.dergipark.gov.tr/marufacd/issue/503/4577
MLA YENER, M . "KEFİLİN SORUMLULUĞUNUN KAPSAMI VE 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER". Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 4 (2014): 105-114 <http://e-dergi-marmara.dergipark.gov.tr/marufacd/issue/503/4577>
Chicago YENER, M . "KEFİLİN SORUMLULUĞUNUN KAPSAMI VE 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER". Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 4 (2014): 105-114
RIS TY - JOUR T1 - KEFİLİN SORUMLULUĞUNUN KAPSAMI VE 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER AU - Mehmet YENER Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 105 EP - 114 VL - 4 IS - 7 SN - 1309-1123-2529-0029 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi KEFİLİN SORUMLULUĞUNUN KAPSAMI VE 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER %A Mehmet YENER %T KEFİLİN SORUMLULUĞUNUN KAPSAMI VE 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER %D 2014 %J Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi %P 1309-1123-2529-0029 %V 4 %N 7 %R %U