Yıl 2012, Cilt 4, Sayı 7, Sayfalar 43 - 54 2014-02-05

REKABET DÜZEYİ İLE BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: PANEL ANALİZİ

Sevcan GÜNEŞ [1]

722 1928

Uluslararası ticaret teorisinde ülkelerin rekabet gücü; ücretler, döviz kuru, verimlilik gibi birçok değişkenlerle ölçülmüştür. Dünya Ekonomik Forumu bu anlamda yıllık olarak düzenlemiş olduğu Global Rekabetçilik Endeksi ile veri oluşumuna katkı sağlamaktadır. Dünya Ekonomik Forum’un anlayışına göre rekabetçilik, ülkenin verimliliğini etkileyen bir dizi faktörler, politika uygulamaları ve kurumsal düzenlemeleri içermektedir. Kaynakların daha etkin kullanılması anlamına da gelen verimlilik artışı, temel kriterler ve yenilikler ülkelerdeki büyüme rakamlarını etkileyen en önemli faktörlerdir. Bu çalışmanın amacı ülkelerdeki rekabetçilik endeksinin bileşenlerinin büyüme oranlarına etkisini bulmaktır. Çalışmada 2005 sonu itibariyle kişi başı milli gelir seviyesi Global Rekabetçilik Raporunda 5.500-10.000 USD aralığında bulunan Bosna Hersek, Botsvana, Brezilya, Bulgaristan, Cezayir, Çin, Kazakistan, Kolombiya, Makedonya, Malezya, Meksika, Panama, Peru, Romanya, Rusya, Tayland, Tunus, Türkiye, Ukrayna, Venezuela alınmıştır. Bu ülkelerinin 2006-2011 yılları arasındaki büyüme rakamları bağımlı değişken; Global Rekabetçilik Endeksi raporunda yer alan Temel gereksinimler, Etkinlik ve Yenilik bileşenleri açıklayıcı değişken olarak modele alınmıştır. Bu üç değişkenin statik panel yöntemi ile büyüme değişkenini açıklama gücü araştırılmıştır. Rassal Etki modeli kullanılarak yapılan tahmin sonuçları istatistiksel olarak anlamlı çıkmıştır. TEMEL ve ETKİNLİK katsayıları sırasıyla 6.75 ve 6.72 değerleri ile büyümeyi olumlu etkilediği YENİLİK değişkeninin -13.16 katsayısı ile bu ülkelerin büyüme rakamlarını olumsuz etkilediği bulunmuştur. Reel Konjonktürel Dalgalanmalar teorisine göre teknolojik ilerlemeler bazen mevcut sermayeyi kullanılamaz hale getirir ve konjonktürel dalgalanmaların oluşmasına neden olur. Bu çalışmada ele alınan ülkelerdeki ampirik sonuçlar da bu savı destekler niteliktedir.
Rekabet Düzeyi, Büyüme, Panel
 • Abbott, F.Alden (2010) Competition Policy and Its Convergence as Key Drivers of Economic Development, Associate Director ,Bureau of Competition, US Federal Trade Commission, ss.1-11
 • Aghion Philippe, Haris Christopher ve Vickers John (1997) “Competition and Growth with step by step innovation: An example” European Economic Review 41,ss.771-782
 • Aghion Philippe, Haris Chritopher., Howitt, Peter ve Vickers John (2001) “Competition, Imitation and Growth with step by step innovation, Review of Economic Studies 68, ss.467-492
 • Aghion Philippe, Griffith Rachel (2005) “Competition and Growth : Reconciling Theory and Evidence” MIT Pres, Cambridge, Massachussets
 • Ahn Sanghoon (2002) “Competition, innovation and productivity growth:a review of theory and evidence”,Working Paper 317, OECD,Economics Department
 • Arrow, Kenneth. (1962)., “Economic Welfare and the Allocation of Resources for Invention.” In The Rate and Direction of Inventive Activity: Economic and Social Factors, A Report of the National Bureau of Economic Research, ss.609-25.
 • Blundell, Richard and Griffith, Rachel and Van Reenen, John (1995) “Dynamic count data models of technological innovation”, Economic journal, 105 (429),ss 333-334
 • Buccirossi, Paolo ve Ciari, Lorenzo, Duso, Tomaso ve Spagnolo, Giancarlo ve Vitale, Cristiana (2009) “Competition Policy and Productivity Growth:an empirical assessment”,Discussion paper SP II-12
 • Clougherty, Joseph.A. (2009) “Competition Policy Trends and Economic Growth: Cross National Empirical Evidence”,Center for Economic Policy Research, Discussion Paper No:7515, ss.1-21
 • Cyert, M.Richard ve George, D.Kenneth (1969) “Competition, Growth and Efficiency”,The Economic Journal, 23-41
 • Downie Jack (1958) The Competitive Process, London: Gerald Duckworth&Co., No313-Vol.LXXIX Dutz, A..Mark ve Hayri, Aydın (1999) “Does More Intense Competition Lead to Higher Growth”,Discussion Paper No: 2249,CEPR,London ,ss.1-32
 • Dutz, A..Mark ve Vagliasindi, Maria (2000) “Competition Policy Implementation in Transition Economies:An empirical assessment”, European Economic Review 44,ss.762-772
 • Global Competitiveness Report, 2005-2009, https:// members.weforum.org
 • Gürsel, Seyfettin ve Polat, Sezgin (2006) “Makroekonomik Şokların Rekabet Gücüne Etkisi”, Uluslararası Ekonomi ve Dış Ticaret Politikaları, ss. 12-37
 • Grossman, G. ve Helpman, E. (1991), “Quality Ladders and Product Cycles”, Quarterly Journal of Economics, 106, ss.557-586.
 • Harris, C. ve Vickers, J. (1987). “Racing with Uncertainty”, Review of Economic Studies, 54,ss. 1-21.
 • Kibritçioğlu, Aykut (1996) Uuslararası Rkabet Gcüne Kavramsal Bir Yaklaşım, Uluslararası (Makro) İktisat, http://kibritcioglu.com/iktisat/publications.html
 • Mcarthur, W.John ve Sachs, D.Jeffrey (2000) “The Growth Competitiveness Index:Measuring Technological Advancement and Stages of Development”,Center for International Development at Harvard University
 • Metcalfe, J.Stanley (1998) “Evolutionary Economics and Creative Destruction”, Routledge,ss.1-116 Minniti, Antonio (2010) “Product Market Competition, R&D composition and growth”, Economic Modelling 27, ss.417-421
 • Nickell, S., Nicolitsas, D. and Dryden, N. (1997), “What Makes Firms Perform Well?”, European Economic Review, 41,ss. 783-796.
 • Khemani, R.Shiyam (2007) “Competition Policy and Promotion of Investment, Economic growth and Poverty Alleviation in Least Developed Countries”, Occasional Paper 19,FIAS,ss.1-53
 • Levine, R., and D. Renelt (1992) “A sensitivity analysis of cross-country growth Regressions”, The American Economic Review, 82(4), ss.942-63
 • Nurseven, V.Nursen (2004) “Yeni Dış Ticaret Teorileri”, Mevzuat Dergisi,Yıl:7, Sayı :81, ss.1-13
 • Porter, Michael E. (1990) The Competitive Advantage of Nations”, The MacMillian Press Ltd., London
 • Schumpeter, A.Joseph (1975) Creative Destruction, Capitlism, Socialism and Democracy (Orj. 1942 ), ss 82-85
 • Smulders, S. and van de Klundert (1995) “Imperfect competition, concentration and growth with firm-specific R&D”, European Economic Review 39, ss.139-60
 • Tang, Paul ve Walde, Klaus (2001) “International competition, Growth and Welfare”, European Economic Review 45, ss.1439-1459
 • Taymaz, Erol (2000), “Teknolojik Gelişme ve Piyasa Yapısı, İmalat Sanayii Üzerine Bir İnceleme”, (der.), Rekabet Kurumu Perşembe Konferansları içinde, TRT Basım ve Yayın Müdürlüğü, ss. 109- 145
 • Teo,Chadwick (2003) “Competition Policy and Economic Growth”, Asean Conference on Fair Competition Law and Policy, ss.1-10
 • Voigt, Stefan (2006) “The Economics Effect of Competition Policy-Cross Country Evidence Using Four New Indicators”, ICER Working Papers, ss.1-50
 • Yılmaz, Hilal (2003) Yenilik (İnnovasyon), Yeni Ekonomi ve Rekabet, Rekabet Kurumu Uzmanlık Tezi, ss.1-62
 • Yenişen, Derya (2003) Şebeke Dışsallıkları ve Rekabet, Rekabet Kurumu Uzmanlık Tezi, ss.1-72
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Sevcan GÜNEŞ
E-posta: sgunes@pau.edu.tr

Bibtex @ { marufacd4574, journal = {Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi}, issn = {1309-1123}, address = {Marmara Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {4}, pages = {43 - 54}, doi = {10.14784/4574.4574}, title = {REKABET DÜZEYİ İLE BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: PANEL ANALİZİ}, key = {cite}, author = {GÜNEŞ, Sevcan} }
APA GÜNEŞ, S . (2014). REKABET DÜZEYİ İLE BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: PANEL ANALİZİ. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 4 (7), 43-54. DOI: 10.14784/4574.4574
MLA GÜNEŞ, S . "REKABET DÜZEYİ İLE BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: PANEL ANALİZİ". Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 4 (2014): 43-54 <http://e-dergi-marmara.dergipark.gov.tr/marufacd/issue/503/4574>
Chicago GÜNEŞ, S . "REKABET DÜZEYİ İLE BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: PANEL ANALİZİ". Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 4 (2014): 43-54
RIS TY - JOUR T1 - REKABET DÜZEYİ İLE BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: PANEL ANALİZİ AU - Sevcan GÜNEŞ Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - doi: 10.14784/4574.4574 DO - 10.14784/4574.4574 T2 - Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 43 EP - 54 VL - 4 IS - 7 SN - 1309-1123-2529-0029 M3 - doi: 10.14784/4574.4574 UR - http://dx.doi.org/10.14784/4574.4574 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi REKABET DÜZEYİ İLE BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: PANEL ANALİZİ %A Sevcan GÜNEŞ %T REKABET DÜZEYİ İLE BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: PANEL ANALİZİ %D 2014 %J Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi %P 1309-1123-2529-0029 %V 4 %N 7 %R doi: 10.14784/4574.4574 %U 10.14784/4574.4574