Yıl 2012, Cilt 4, Sayı 7, Sayfalar 17 - 27 2014-02-05

ÖRGÜTLERDE DEĞİŞİM YÖNETİMİNİN FİNANSAL PERFORMANS ÜZERİNE ETKİSİ: ELEKTRİK SEKTÖRÜ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

Pınar ÇÖMEZ [1]

606 2119

Çalışma dünyasının hızla değişen koşulları; ekonomik, sosyal ve kültürel unsurların da yardımıyla örgütsel yapılar ve yönetim tarzlarında sürekli hale gelen bir değişim yaratmaktadır. Sürekli değişim içinde olmak zorunda olan örgütlerde değişimin etkin yönetilmesi, işletmelerin devamlılığı açısından da önemli rol oynamaktadır. Bu gerçekler çerçevesinde çalışmanın amacı değişim yönetiminin, işletmenin içinde bulunduğu durumu anlatan önemli bir gösterge olan finansal performans üzerindeki etkileri irdelemektir. Bu amaçla Ankara, İzmir ve Marmara Bölgesinde, elektrik sektöründe faaliyette olan firmaları kapsayan bir anket çalışması yapılmış ve elde edilen veriler analiz edilmiştir.
Değişim Yönetimi, Elektrik Sektörü, Finansal Performans
 • ANDERSEN Arthur (2000), 2001’e Doğru İnsan Kaynakları, Sabah Yay, İstanbul
 • AYDIN, MELEK (2001), “Organizasyonlarda Değişim Yönetimi ve Radikal Değişim Yönetimi Tekniği: Değişim Mühendisliği” , Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, GYTE, Sos. Bil. Enst.
 • BAGOZZI, R. P. AND YI, Y. (1988), “On the Evaluation of Structural Equation Models” , Journal of the Academy of Marketing Science, 16 (Spring): 74-94
 • BORATAV, Korkut (2006), Türkiye İktisat Tarihi, İmge Yay, İstanbul
 • BURTON Richard M., LAURIDSEN Jørgen, and OBEL Børge (2004) , “The impact of organizational climate and strategic fit on firm performance”, Human Resource Management, Spring 2004, Vol. 43 (1): 67-82.
 • ÇÖMEZ, Pınar (2007), “Değişim Yönetiminde Dönüştürücü Liderlik Davranışlarının Firma Performansına Etkileri Üzerine Bir Araştırma”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, GYTE, Sos. Bil. Enst.
 • DALE BEACH S. (2002), Personel Management of People At Work, Macmillion Publishing, New York
 • ERGÜN, E. (2003), “İşletmelerdeki Kültürel Özelliklerin Örgüt Performansına Etkisi Üzerine Bir Uygulama”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, GYTE Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • FIEDLER Fred E., GARCIA Joseph E. (1987c), New approaches to effective leadership: cognitive resources and organizational performance, New York : John Wiley and Sons
 • HAGEDORN, J. and CLOODT, M. (2003) “Measuring innovative performance: is there an advantage in using multiple indicators?” Research Policy, 32: 1365-1379
 • KERLINGER, F. N. (1986), Foundations of behavioral research. New York: Holt, Rinehart and Winston
 • MCADAM, Rodney (2000), “Konowledge Management as a Catalyst for Innovation within Organizations: A Qualitative Study”, Knowledge and Process Management, Vol.7, No.4 p:233-241
 • MURRAY Peter and BLACKMANZ N. (2006), “Managing Innovation through Social Architecture, Learning, and Competencies: A New Conceptual Approach, Knowledge and Process Management” , Volume 13 Number 3 pp 132–143 Published online in Wiley InterScience (www.interscience.wiley. com).
 • NISHIGUCHI KIYOKATSU (2002), Regional Economic Cooperation in East Asia After The Crisis, Centre for Japanese Research, University of British Columbia
 • PRITCHARD, R.D. (1992), Organizational productivity, In M.D. Dunnette and L.M. Hough, Handbook of industrial and organizational psychology, Consulting Psychologist Pres, Vol:3., Palo Alto, CA.
 • SMID Gerhard, HOUT Eelco Van, BURGER Yvonne (2006), “Leadership in Organizational Change: Rules for Successful Hiring in Interim Management” , Journal of Change Management, vol:6, no:1
 • UPTON, D. (1994), “The management of manufacturing flexibility”, California Management Review, Vol. 36 No. 1, pp. 72-89.
 • YILMAZ C. (1999), Salesforce Cooperation: The Impact of Relational, Task, Organizational and Personal Factors, PhD Thesis, Texas Tech Uviversity Improving Organizational Performance
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Pınar ÇÖMEZ
E-posta: pcomez@gmail.com

Bibtex @ { marufacd4572, journal = {Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi}, issn = {1309-1123}, address = {Marmara Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {4}, pages = {17 - 27}, doi = {}, title = {ÖRGÜTLERDE DEĞİŞİM YÖNETİMİNİN FİNANSAL PERFORMANS ÜZERİNE ETKİSİ: ELEKTRİK SEKTÖRÜ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA}, key = {cite}, author = {ÇÖMEZ, Pınar} }
APA ÇÖMEZ, P . (2014). ÖRGÜTLERDE DEĞİŞİM YÖNETİMİNİN FİNANSAL PERFORMANS ÜZERİNE ETKİSİ: ELEKTRİK SEKTÖRÜ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 4 (7), 17-27. Retrieved from http://e-dergi-marmara.dergipark.gov.tr/marufacd/issue/503/4572
MLA ÇÖMEZ, P . "ÖRGÜTLERDE DEĞİŞİM YÖNETİMİNİN FİNANSAL PERFORMANS ÜZERİNE ETKİSİ: ELEKTRİK SEKTÖRÜ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA". Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 4 (2014): 17-27 <http://e-dergi-marmara.dergipark.gov.tr/marufacd/issue/503/4572>
Chicago ÇÖMEZ, P . "ÖRGÜTLERDE DEĞİŞİM YÖNETİMİNİN FİNANSAL PERFORMANS ÜZERİNE ETKİSİ: ELEKTRİK SEKTÖRÜ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA". Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 4 (2014): 17-27
RIS TY - JOUR T1 - ÖRGÜTLERDE DEĞİŞİM YÖNETİMİNİN FİNANSAL PERFORMANS ÜZERİNE ETKİSİ: ELEKTRİK SEKTÖRÜ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA AU - Pınar ÇÖMEZ Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 17 EP - 27 VL - 4 IS - 7 SN - 1309-1123-2529-0029 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi ÖRGÜTLERDE DEĞİŞİM YÖNETİMİNİN FİNANSAL PERFORMANS ÜZERİNE ETKİSİ: ELEKTRİK SEKTÖRÜ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA %A Pınar ÇÖMEZ %T ÖRGÜTLERDE DEĞİŞİM YÖNETİMİNİN FİNANSAL PERFORMANS ÜZERİNE ETKİSİ: ELEKTRİK SEKTÖRÜ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA %D 2014 %J Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi %P 1309-1123-2529-0029 %V 4 %N 7 %R %U