Yıl 2013, Cilt 4, Sayı 8, Sayfalar 55 - 70 2014-02-04

DAVRANIŞSAL FİNANS ÇERÇEVESİNDE E-ATIK GERİ DÖNÜŞÜM YATIRIM RİSK ALGILAMASINDA TÜKETİCİ TERCİH VE DAVRANIŞ DÜZEYİNİN SOSYO-EKONOMİK ANALİZİ: İSTANBUL ÖRNEĞİ

Elif HAYKIR HOBİKOĞLU [1]

874 1599

Investor psychology, behavioral finance sector within the framework of the perception of consumer behavior affect the value of e-waste recycling will take an active role in shaping a concrete investments E-waste in the economic analysis of consumer behavior and preferences of an effect on the perception of risk is a condition that the investment decision. Those who plan on investing in the recycling guide indicators are not only financial indicators of consumer behavior at this point is to have an efficient routing For the recycling of e-waste in Istanbul to review consumer preferences and behavior data obtained from a survey made and analyzed.
E-Atık geri dönüşüme yönelik tüketici tercih ve davranışlarının algılanma düzeyi sektörde yatırımcı psikolojisini etkileyerek davranışsal finans çerçevesinde e-atığın değere dönüştürülmesi konusunda somut yatırımları şekillendirecek etkin bir rol üstlenmektedir. E- atık konusunda tüketici davranış ve tercihlerinin ekonomik olarak analiz edilmesi yatırım kararı risk algısı üzerinde etkili bir durum oluşturmaktadır. Çalışmamızda davranışsal finans çerçevesinde, e-atık kapasitesinin ekonomiye geri kazanım mekanizması işlerliğinde, tüketici tercih ve davranış düzeyinin sosyo- ekonomik analizi yapılmıştır. Geri dönüşüm konusunda yatırım yapacakların rehber göstergelerinin sadece finansal göstergeler olmayıp tüketici davranışlarının bu noktada etkin bir yönlendirmeye sahip olduğu görülmektedir. Bu amaçla İstanbul bölgesinde e-atık geri dönüşümüne yönelik tüketici tercih ve davranış- larını yorumlayan bir anket çalışması yapılmış ve elde edilen veriler analiz edilmiştir
  • J. R. FULLER (2000), “Behavioral Finance and the Sources of Alpha” Meltem GÜRÜNL (2011), ‘’Finansal piyasaların etkinliği teorisinden davranışsal finansa:finansteo risininevrimi’’,sayı:92, http://www.finanskulup.org.tr/assets/maliyefinans/92/MFY-92-Meltem_Gurunlu_Finansal_Piyasalarin_Etkinligi_Teorisinden_Davranissal_Finans
  • M. B. KARAN (2004), Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi. Ankara: Gazi Kitabevi İ. ÖNDER (2004), “İktisat ve Psikoloji İlişkisi Üzerine”, İktisat Dergisi, 463(9), 53-58
  • W. J. RANKIN (2011), Rankin, Minerals, Metals and Substainability Meeting Future Material Needs, Oxford, Csiro Publishing
  • TANER ve AKKAYA (2005),’’Yatırımcı Psikolojisi ve Davranışsal Finans Yaklaşımı’’, Muhasebe ve Finansman Dergisi,sayı:27
  • D. KAHNEMAN ve M.W. RIEPE, (1998). “Aspects Of Investor Psychology”, Journal of Portfolio Management, Vol.24, No.24
  • KEKLİK,Halil(2011),‘’DavranışsalFinans’’http://halilkeklik.blogspot.com/2011/02/davranissalfinans-3-finansal KÜÇÜKSİLLE ve USUL (2012),’’Bilişsel Önyargılar ve Yatırımcı Kararlarına Etkileri’’,Saalova Sosyal Bilimler Dergisi, sayı:4 Y
  • Hiary NIXON, Daniel Saphores (2007), ‘’Financing electronic waste recycling California households’ willingness to pay advanced recycling fees’’, Journal of Environmental Management
  • Bernan PRESS (2003), statistic on Waste Electrical and Electronic Equpment, Kopenhag, Ekspressen Tryk- Kopicenter,
  • J. R. RITTER (2003), “Behavioral Finance” Pacific-Basin Finance Journal vol.11,2003 www.evcilerkimya.com/e-atik-geridonusum.html
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Elif HAYKIR HOBİKOĞLU
E-posta: elifh@istanbul.edu.tr

Bibtex @ { marufacd4566, journal = {Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi}, issn = {1309-1123}, address = {Marmara Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {4}, pages = {55 - 70}, doi = {}, title = {DAVRANIŞSAL FİNANS ÇERÇEVESİNDE E-ATIK GERİ DÖNÜŞÜM YATIRIM RİSK ALGILAMASINDA TÜKETİCİ TERCİH VE DAVRANIŞ DÜZEYİNİN SOSYO-EKONOMİK ANALİZİ: İSTANBUL ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {HAYKIR HOBİKOĞLU, Elif} }
APA HAYKIR HOBİKOĞLU, E . (2014). DAVRANIŞSAL FİNANS ÇERÇEVESİNDE E-ATIK GERİ DÖNÜŞÜM YATIRIM RİSK ALGILAMASINDA TÜKETİCİ TERCİH VE DAVRANIŞ DÜZEYİNİN SOSYO-EKONOMİK ANALİZİ: İSTANBUL ÖRNEĞİ. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 4 (8), 55-70. Retrieved from http://e-dergi-marmara.dergipark.gov.tr/marufacd/issue/502/4566
MLA HAYKIR HOBİKOĞLU, E . "DAVRANIŞSAL FİNANS ÇERÇEVESİNDE E-ATIK GERİ DÖNÜŞÜM YATIRIM RİSK ALGILAMASINDA TÜKETİCİ TERCİH VE DAVRANIŞ DÜZEYİNİN SOSYO-EKONOMİK ANALİZİ: İSTANBUL ÖRNEĞİ". Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 4 (2014): 55-70 <http://e-dergi-marmara.dergipark.gov.tr/marufacd/issue/502/4566>
Chicago HAYKIR HOBİKOĞLU, E . "DAVRANIŞSAL FİNANS ÇERÇEVESİNDE E-ATIK GERİ DÖNÜŞÜM YATIRIM RİSK ALGILAMASINDA TÜKETİCİ TERCİH VE DAVRANIŞ DÜZEYİNİN SOSYO-EKONOMİK ANALİZİ: İSTANBUL ÖRNEĞİ". Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 4 (2014): 55-70
RIS TY - JOUR T1 - DAVRANIŞSAL FİNANS ÇERÇEVESİNDE E-ATIK GERİ DÖNÜŞÜM YATIRIM RİSK ALGILAMASINDA TÜKETİCİ TERCİH VE DAVRANIŞ DÜZEYİNİN SOSYO-EKONOMİK ANALİZİ: İSTANBUL ÖRNEĞİ AU - Elif HAYKIR HOBİKOĞLU Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 55 EP - 70 VL - 4 IS - 8 SN - 1309-1123-2529-0029 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi DAVRANIŞSAL FİNANS ÇERÇEVESİNDE E-ATIK GERİ DÖNÜŞÜM YATIRIM RİSK ALGILAMASINDA TÜKETİCİ TERCİH VE DAVRANIŞ DÜZEYİNİN SOSYO-EKONOMİK ANALİZİ: İSTANBUL ÖRNEĞİ %A Elif HAYKIR HOBİKOĞLU %T DAVRANIŞSAL FİNANS ÇERÇEVESİNDE E-ATIK GERİ DÖNÜŞÜM YATIRIM RİSK ALGILAMASINDA TÜKETİCİ TERCİH VE DAVRANIŞ DÜZEYİNİN SOSYO-EKONOMİK ANALİZİ: İSTANBUL ÖRNEĞİ %D 2014 %J Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi %P 1309-1123-2529-0029 %V 4 %N 8 %R %U