Yıl 2016, Cilt 8, Sayı 14, Sayfalar 209 - 227 2016-04-11

ŞİRKETLERİN FİNANSAL KALDIRAÇ KULLANIMI VE RESESYONA ETKİSİ

Yasemin VANLI [1]

550 727

Mikroekonomik düzeyde aşırı borçlanmanın maliyeti şirketlerin iflasa sürüklenmesi olurken; makro düzeydeki etkisi, iş çevrimlerinin devamı ya da değişimi anlamında konjönktürel değişimlere yol açmasıdır. İş hayatının genellikle işletmeler etrafında organize olduğu düşünüldüğünde, ekonomik aktivitelerdeki hızlanma ve yavaşlamada, şirketlerin yatırım ve harcama davranışlarının etkili olduğu açıktır. Bu çalışmanın ana konusu, ekonominin aşırı ısındığı dönemlerde şirketlerin kaldıraç etkisinden faydalanmak için aşırı borçlanma eğilimine girmelerinin, resesyonu ve krizi tetikleyen etkenlerden biri olup olmadığının belirlenmesidir. Araştırma, Özsermaye/Toplam Aktifler (Equity/Total Assets) ve Toplam Borçlar/Özsermaye (Debt/Equity) rasyolarının resesyon dönemlerinin tahmininde anlamlı sonuçlar ürettiğini göstermiştir. Özetle, şirket borçlanma oranlarında görülen artış ya da azalışın, ekonominin genelinde, çıktı rakamlarının önümüzdeki dönemde izleyeceği seyre dair önemli ipuçları verdiği sonucuna varılmıştır.
İş Çevrimi, Kriz, Tahmin, Borçlanma, Kaldıraç
 • Bahadır , Elif, & Özdemir, Ahmet Şükrü. (2013). Öğretmen Adaylarının Başarılarının Sınıflandırılmasında Lojistik Regresyon Analizi Yaklaşımı. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish , 8/8, 203-214.
 • Bernanke , Ben, & Gertler, Mark. (1989). Agency Costs, Net Worth, and Business Fluctuations. The American Economic Review , 79 (1), 14-31.
 • Bernanke , Ben, Campbell, John, FrIedman, Benjamin., & Summers , Lawrence. (1988). Is There a Corporate Debt Crisis? Brookings Papers on Economic Activity, 1, 83-139.
 • Bhattacharya , Sudipto, Goodhart , Charles, Tsomocos , Dimitrios, & Vardoulak Is, Alexandros. (2011, September). Minsky’s Financial Instability Hypothesis and the Leverage Cycle. LSE Financial Markets Group Paper Series .
 • Bornhorst , Fabian & Arranz Martha. Ruiz.. (2013). Indebtedness and Deleveraging in the Euro Area. Country Report 13/232, International Monetary Fund, Washington.
 • Burns, Arthur. F. & MItchell, Wesley. C. (1946). Measuring Business Cycles. New York, USA: National Bureau of Economic Research,Studies in Business Cycles.
 • Caskey, John, & Fazzar I, Steven. (1987). Price Flexibility and Macroeconomic Stability:An Empirical Simulation Analysis. Washington Uninersity WP .
 • CecchettI, Stephen G., Mohanty, Madhusudan, & Zampoll I, Fabrizio. (2011). The Real Effects of Debt. BIS Bank for International Settlements,WP 352,Basel.
 • Chen, Sally, KIm, Minsuk, Otte , Marijn, WIseman, Kevin, & ZdzIenIcka Aleksandra. (2015).
 • Private Sector Deleveraging and Growth Following Busts. International Monetary Fund, Working Paper 15/35,Washington.
 • Conference Board . (2001). Business Cycle Indicators Handbook. EcksteIn, Otto, & SInaI, Allen. (1986). The Mechanisms of the Business Cycle in the Postwar Era.
 • R. Gordon içinde, The American Business Cycle: Continuity and Change (s. 39-105). Chicago: University of Chicago Press.
 • FIsher, Irving. (1933, October). The Debt-Deflation Theory of Great Depressions. Econometrica , 337-357.
 • Geanakoplos, John. (2010, August). Solving The Present Crisis and Managing The Leverage Cycle. FRBNY Economic Policy Review , 101-131.
 • Glasner, David. (2013). Business Cycles and Depressions : An Encyclopedia (2nd Ed b.). New York: Routledge.
 • GrInIn, Leonid, DEVEZAS, Tessaleno, & Koratayev , Andrey. (2012). Kondratieff Waves: Dimensions and Prospects at the Dawn of the 21st Century. Volgograd, Russia: Uchitel Publishing House.
 • GujaratI, Damodar N., & Porter, D. (2014). Temel Ekonometri. Literatür Yayıncılık.
 • Hansen , Alvin H. (1951). Schumpeter’s Contribution to Business Cycles Theory. Review of Economics and Statistics , 33 (2), 129-132.
 • IMF, Global Financial Stability Report, April 2015, 9-12.
 • Jorda , Oscar, Shular Ick, Moritz, & Taylor , Alan. (2012). When Credit Bites Back: Leverage, Business Cycles, and Crises. San Fransisco: Federal Reserve Bank of San Fransisco .
 • Kaufman , Henry. (1986, December). Debt:The Threat to Economic and Financial Stability. Economic Review , 3-11.
 • KItchIn, Joseph. (1923). Cycles and Trends in Economic Factors. The Review of Economics and Statistics, 5 (1), 10-16.
 • KIyotakI, Nobuhiro, & Moore, John. (1997). Credit Cycles. Journal of Political Economy , 105 (2), 211- 248.
 • KWAVES. 08 11, 2015 tarihinde http://www.kwaves.com/kond_overview.htm adresinden alındı NBER. (1992). Composite Indexes of Leading, Coincident and Lagging Indicators.
 • Parasız , İlker, & Bildirici , Melike. (2006). Modern Konjonktür Teorileri (I.Baskı b.). Bursa: Ezgi Kitabevi Yayınları.
 • Reuters. (2014). Şirketlerin Borçluluk Oranları Yüzde 65›e Ulaştı. İstanbul: Reuters haber Ajansı.ü
 • SPK. (2007). İstanbul Menkul Kıymetler Borsası›ında Payları İşlem Gören Şirketlerin Finansal Yapıları ve Karlılıklarının Analizi : 1992-2006. Araştırma Dairesi. Ankara: Sermaye Piyasası Kurulu.
 • Urgancı, Kumru. (2012). İstatistik Bölümü Mezunlarının İstihdamında Etkili Faktörlerin Lojistik Regresyon Analizi ile İncelenmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İstatistik Ana Blim Dalı Y.Lisans Tezi , 65.
 • Yılmaz, Ömer, Kızıltan, Alaattin, & Kaya , Vedat. (2005). İktisadi Kriz Kuramları, Finansal Küreselleşme ve Para Krizleri. Erciyes Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 24, 77-96
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Yasemin VANLI
E-posta: yvanli@ticaret.edu.tr

Bibtex @ { marufacd180437, journal = {Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi}, issn = {1309-1123}, address = {Marmara Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {8}, pages = {209 - 227}, doi = {10.14784/jfrs.65988}, title = {ŞİRKETLERİN FİNANSAL KALDIRAÇ KULLANIMI VE RESESYONA ETKİSİ}, key = {cite}, author = {VANLI, Yasemin} }
APA VANLI, Y . (2016). ŞİRKETLERİN FİNANSAL KALDIRAÇ KULLANIMI VE RESESYONA ETKİSİ. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 8 (14), 209-227. DOI: 10.14784/jfrs.65988
MLA VANLI, Y . "ŞİRKETLERİN FİNANSAL KALDIRAÇ KULLANIMI VE RESESYONA ETKİSİ". Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 8 (2016): 209-227 <http://e-dergi-marmara.dergipark.gov.tr/marufacd/issue/17271/180437>
Chicago VANLI, Y . "ŞİRKETLERİN FİNANSAL KALDIRAÇ KULLANIMI VE RESESYONA ETKİSİ". Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 8 (2016): 209-227
RIS TY - JOUR T1 - ŞİRKETLERİN FİNANSAL KALDIRAÇ KULLANIMI VE RESESYONA ETKİSİ AU - Yasemin VANLI Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.14784/jfrs.65988 DO - 10.14784/jfrs.65988 T2 - Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 209 EP - 227 VL - 8 IS - 14 SN - 1309-1123-2529-0029 M3 - doi: 10.14784/jfrs.65988 UR - http://dx.doi.org/10.14784/jfrs.65988 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi ŞİRKETLERİN FİNANSAL KALDIRAÇ KULLANIMI VE RESESYONA ETKİSİ %A Yasemin VANLI %T ŞİRKETLERİN FİNANSAL KALDIRAÇ KULLANIMI VE RESESYONA ETKİSİ %D 2016 %J Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi %P 1309-1123-2529-0029 %V 8 %N 14 %R doi: 10.14784/jfrs.65988 %U 10.14784/jfrs.65988