Yıl 2016, Cilt 8, Sayı 14, Sayfalar 103 - 124 2016-04-11

TÜRK SERMAYE PİYASASINDA ÖNCEDEN İŞLEMLERE KARŞI YENİ YAKLAŞIMLAR VE YENİ YAKLAŞIMLARIN PİYASA ÜZERİNDE OLASI ETKİLERİ

Oral ERDOĞAN [1] , Ethem SANCAK [2]

399 722

Bu makale, meşru olmayan bir piyasa uygulaması olarak bilinen “önceden işlem”leri ABD sermaye piyasası otoritesi olan Menkul Kıymetler ve Borsalar Kurulu (SEC) tarafından incelenen gerçek bir önceden işlem vakası ile ele alırken konu bu gerçek vaka ile birlikte literatür açısından ve Türkiye’deki uygulamalar ve piyasalar bakımından karşılaştırılarak değerlendirmekte ve makalede Türkiye için politika önerileri ortaya konulmaktadır. Önceden işlemler, finansal kuruluşların ve özelde yatırım kuruluşlarının profesyonel personeli tarafından gerçekleştirilebilen etik dışı alım ve satım faaliyetleridir. Tümüyle yeni bir kanun olan ve 2012 yılı sonunda çıkarılan Sermaye Piyasası Kanunu (YSPKn), önceden işlemleri yasaklamaktadır. Ayrıca bu kanuna dayalı olarak çıkarılan bir SPKr tebliği, önceden işlemleri piyasa bozucu eylem olarak tanımlamaktadır. Önceden işlemlere karşı kanun ve tebliğ normları ile yasak getirilmesi Türk sermaye piyasası için bir ilktir. Pek çok yönden sorunlu bir tür piyasa uygulaması olan önceden işlemlerin, caydırıcı yaptırımlarla yasaklanması, piyasa uygulamalarında değişikliğe yol açabilecektir. Yeterli bir düzenleme altyapısı ve etkili bir gözetim ve denetim organizasyonu varken beklenen sonuçların elde edilebilmesi, bu konuda düzenleyici ve denetleyici otorite olan SPKr’nun kararlı politikalarına bağlıdır. Önceden işlemlere dair yeni yaklaşımların somut etkilerinin görülmeye başlanması ile birlikte genel güven artışı yanında piyasa etkinliğinin ve likiditenin artması, etik kural ihlallerinin azalması ve işlem maliyetlerinin düşmesi beklenebilir. Bu etkilerin, ortaya çıkıp çıkmadığının ise, asgari birkaç yıllık bir veri setinin oluşması sonrasında test edilmesi söz konusu olabilecektir.
Önceden İşlem, Sermaye Piyasası, Piyasa Etkinliği, Piyasa Bozucu Eylem
 • AKERLOF, G. (1970). The Market for Lemons: Quality Uncertainity and the Market Mechanism. Quarterly Journal of Finance, 488-500.
 • BHOJRAJ, S., J.BLOOMFIELD, R., & TAYLER, W. B. (2009). Margin Trading, Overpricing, and Synchronization Risk. Review of Financial Studies, 2059-2085.
 • BOMMEL, J. V. (2003). Rumors. The Journal of Finance, 1499-1520.
 • BRUNNERMEIER, M. K. (2005). Information Leakage and Market Efficiency. Review of Financial Studies, 417-457.
 • CAI, F. (2003). Was There Front Running During the LTCM Crisis? Washington, DC: Governors of the Federal Reserve System.
 • DANTHINE, J.-P., & MORESI, S. (1998). Front-Running by Mutual Fund Managers: A Mixed Bag. European Finance Review, 29-56.
 • DYAKOV, T., & VERBEEK, M. (2013). Front-Running of Mutual Fund Fire-Sales. Journal of Banking&Finance, Volume 37, Issue 12, 4931–4942.
 • FAMA, E. F. (1970). Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work. Journal of Finance, Vol.25, 383-417.
 • FINRA. (2010). Restated Certificate of Incorporation of Financial Industry Regulatory Authority, Inc. Nisan 14, 2015 tarihinde FINRA: http://finra.complinet.com/en/display/display.html?rbid=2403&element_ id=4589 adresinden alındı
 • FISHMAN, M. J., & HAGERTY, K. M. (1992). Insider Trading and the Efficiency of Stock Prices. The RAND Journal of Economics, Vol. 23, No. 1.106-122.
 • FISHMAN, M., & LONGSTAFF, F. (1992). Dual Trading in Futures Markets. Journal of Finance, 47, 643-671.
 • GARRIOTTY, C. O. (2012). Front-running and Post-trade Transparency. Nisan 13, 2015 tarihinde The University of Warwick: http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/wbs/subjects/finance/fof2012/ programme/garriott_-_front-running_and_post-trade_transparency.pdf.pdf adresinden alındı
 • GÜREL, P. (2003). Büyük Miktarlı Emir Bilgisine Dayanarak İşlem (Front running) Yapanların Sorumluluğu. Ankara: Sermaye Piyasası Kurulu.
 • IOSCO. (1999). Supervisory Framework for Markets. Madrid: IOSCO.
 • IOSCO. (2003). Objectives and Principles of Securities Regulation. Madrid: IOSCO.
 • KHAN, M., & LU, H. (2013). Do Short Sellers Front-Run Insider Sales? The Accounting Review, Vol. 88, No. 5, pp. 1743-1768.
 • KYLE, A. S. (1985). Continuous Auctions and Insider Trading Source. Econometrica, Vol. 53, No. 6, 1315- 1335.
 • LELAND, H. E. (1992). Insider Trading: Should It Be Prohibited? The Journal of Political Economy, , Vol.100, No.4, 859-887.
 • LIANG, D. (2007). Distressed Sales and Financial Arbitrageurs: Front-running in Illiquid Markets. Nisan 25, 2014 tarihinde SSRN: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1343086 adresinden alındı
 • MARKHAM, J. W. (2010). “Front-Running” - Insider Trading under the Commodity Exchange Act. FIU Legal Studies Research Paper Series, Research Paper No.10-43.
 • MEMİŞ, T., & TURAN, G. (2015). Sermaye Piyasası Hukuku. Ankara: Yetkin Yayıncılık.
 • PAGANO, M., & RÖELL, A. (1993). Front-running and Stock Market Liquidity. V. CONTIi, & R. HAMAUI içinde, 1) PAGANO, M. ve RÖELL, Ailsa., Front-running and Stock Market Liquidity, iFinancial Markets’ Liberalisation and Role of Banks (s. 178-200). Cambridge: Cambridge University Press.
 • R.ELESWARAPU, V., THOMPSON, R., & VENKATARAMAN, K. (2004). The Impact of Regulation Fair Disclosure: Trading Costs and Information Assymmetry. Journal of Financial and Quantitative Analysis, Volume 39, Issue 02, 209-225.
 • RÖELL, A. (1990). Dual-capacity Trading and the Quality of the Market. Journal of Financial Intermediation, Vol. 1, Issue 2, 105-124.
 • SANCAK, E. (2012). Ansiklopedik Türev Finansal Araçlar Sözlüğü. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • SANCAK, E. (2014). Sermaye Piyasası Sözlüğü. İstanbul: Scala Yayıncılık.
 • SARKAR, A. (1995). Dual trading: Winners, Losers, and Market Impact. Journal of Financial Intermediation, 77-93.
 • SARKAR, D. (1992). Securities Exchange Act of 1934. Nisan 13, 2015 tarihinde Cornell University Law School, Legal Information Institute: https://www.law.cornell.edu/wex/securities_exchange_act_ of_1934 adresinden alındı
 • SEC. (2013, Mayıs 24). SEC Charges Dallas-Based Trader With Front Running. Nisan 12, 2015 tarihinde SEC: http://www.sec.gov/News/PressRelease/Detail/PressRelease/1365171574978 adresinden alındı
 • SEC. (2013, 04 23). SEC v. Bergin&Zaun. 04 12, 2015 tarihinde SEC: https://www.sec.gov/litigation/ complaints/2013/comp-pr2013-93.pdf adresinden alındı
 • SEYHUN, H. (1986). Insiders’ Profits, Costs of Trading, and Market Efficiency. Journal of Financial Economics, Vol.16, 189-212.
 • SPKr. (2010). Faaliyet Raporu. Ankara: Sermaye Piyasası Kurulu (SPKr).
 • SPKr. (2013). Faaliyet Raporu. Ankara: Sermaye Piyasası Kurulu (SPKr).
 • SPKr. (2014, Ocak 21). Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği. Ankara, Türkiye: Resmi Gazete.
 • TBMM. (2012, Aralık 30). Sermaye Piyasası Kanunu. 6362 sayılı Kanun. Ankara, Türkiye: Resmi Gazete.
 • XUE, Y. & GENCAY, R. (2012). Hierarchical Information and the Rate of Information Diffusion. Journal of Economic Dynamics & Control, 36, 1372–1401.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Oral ERDOĞAN
E-posta: orerdo@gmail.com

Yazar: Ethem SANCAK
E-posta: dresancak@gmail.com

Bibtex @ { marufacd180431, journal = {Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi}, issn = {1309-1123}, address = {Marmara Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {8}, pages = {103 - 124}, doi = {10.14784/jfrs.72268}, title = {TÜRK SERMAYE PİYASASINDA ÖNCEDEN İŞLEMLERE KARŞI YENİ YAKLAŞIMLAR VE YENİ YAKLAŞIMLARIN PİYASA ÜZERİNDE OLASI ETKİLERİ}, key = {cite}, author = {ERDOĞAN, Oral and SANCAK, Ethem} }
APA ERDOĞAN, O , SANCAK, E . (2016). TÜRK SERMAYE PİYASASINDA ÖNCEDEN İŞLEMLERE KARŞI YENİ YAKLAŞIMLAR VE YENİ YAKLAŞIMLARIN PİYASA ÜZERİNDE OLASI ETKİLERİ. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 8 (14), 103-124. DOI: 10.14784/jfrs.72268
MLA ERDOĞAN, O , SANCAK, E . "TÜRK SERMAYE PİYASASINDA ÖNCEDEN İŞLEMLERE KARŞI YENİ YAKLAŞIMLAR VE YENİ YAKLAŞIMLARIN PİYASA ÜZERİNDE OLASI ETKİLERİ". Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 8 (2016): 103-124 <http://e-dergi-marmara.dergipark.gov.tr/marufacd/issue/17271/180431>
Chicago ERDOĞAN, O , SANCAK, E . "TÜRK SERMAYE PİYASASINDA ÖNCEDEN İŞLEMLERE KARŞI YENİ YAKLAŞIMLAR VE YENİ YAKLAŞIMLARIN PİYASA ÜZERİNDE OLASI ETKİLERİ". Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 8 (2016): 103-124
RIS TY - JOUR T1 - TÜRK SERMAYE PİYASASINDA ÖNCEDEN İŞLEMLERE KARŞI YENİ YAKLAŞIMLAR VE YENİ YAKLAŞIMLARIN PİYASA ÜZERİNDE OLASI ETKİLERİ AU - Oral ERDOĞAN , Ethem SANCAK Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.14784/jfrs.72268 DO - 10.14784/jfrs.72268 T2 - Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 103 EP - 124 VL - 8 IS - 14 SN - 1309-1123-2529-0029 M3 - doi: 10.14784/jfrs.72268 UR - http://dx.doi.org/10.14784/jfrs.72268 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi TÜRK SERMAYE PİYASASINDA ÖNCEDEN İŞLEMLERE KARŞI YENİ YAKLAŞIMLAR VE YENİ YAKLAŞIMLARIN PİYASA ÜZERİNDE OLASI ETKİLERİ %A Oral ERDOĞAN , Ethem SANCAK %T TÜRK SERMAYE PİYASASINDA ÖNCEDEN İŞLEMLERE KARŞI YENİ YAKLAŞIMLAR VE YENİ YAKLAŞIMLARIN PİYASA ÜZERİNDE OLASI ETKİLERİ %D 2016 %J Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi %P 1309-1123-2529-0029 %V 8 %N 14 %R doi: 10.14784/jfrs.72268 %U 10.14784/jfrs.72268