Yıl 2016, Cilt 8, Sayı 14, Sayfalar 57 - 66 2016-04-11

TÜKETİCİLERİN BANKA TERCİHİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ: GİRESUN’DA BİR ARAŞTIRMA

İpek CEBECİ [1] , Zeynep ÇABUK [2]

471 2176

Bu çalışmanın amacı bireylerin banka tercihini etkileyen faktörlerin belirlenmesidir. Çalışma için toplanan veriler Giresun ili Görele İlçesi’nde faaliyet gösteren bir kamu bankasının müşterilerine uygulanan anket metoduyla elde edilmiştir. Verilere faktör analizi uygulanmıştır. Açımlayıcı faktör analizinde bir araya gelen maddelerin incelenmesi sonucunda 7 faktör belirlenmiş ve “Şube ve Alternatif Kanal Ağı”, “Personel Özellikleri”, “İşlem Kolaylığı ve Maliyet”, “Bankanın Fiziksel ve Teknik Yapısı”, “Ürün ve Hizmet Çeşitliliği”, “Bankanın Güvenilirliği”, “Hız” olarak isimlendirilmiştir. Bu özdeğeri 1’den büyük olan 7 faktörün toplam varyansı açıklama oranı kümülatif olarak %69.4 dür. Varyansa en yüksek katkıyı %25.1 ile “Şube ve Alternatif Kanal Ağı” föktürü yapmıştır. Ölçeğin Cronbach Alpha değeri α=0.814’ dir.
Banka Seçim Kiteri, Açımlayıcı Faktör Analizi, Giresun
 • ALPAR, R. (2011), Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler, Detay Yayıncılık, 3.Baskı. Ankara.
 • Aregbeyen, O. (2011), “The Determinants of Bank Selection Choices by Customers: Recent and Extensive Evidence from Nigeria”, International Journal of Business and Social Science, 2(2), 276-288.
 • Awan , H. M., & Bukhar I, K. S. (2011), “Customer’s criteria for selecting an Islamic bank: evidence from Pakistan”, Journal of Islamic Marketing, 2(1), 14-27.
 • ChIgamba , C. ve FatokI, O. (2011), “Factors Influencing the Choice of Commercial Banks by University Students in South Afrika”, International Journal of Business and Management, 6(6), 66-76.
 • Delvin , J. ve Gerrard, P. (2005), “A Study of Customer Choice Criteria for Multiple Bank Users”, Journal of Retail and Consumer Services, 12(4), 50-63.
 • Dusuk I, A.W.; Abdullah, N.I. (2007), “Why do Malaysian customers patronise Islamic banks?” International Journal of Bank Marketing, 25( 3), 142-160.
 • JunIor , A. D. ; OseI, B. A. ve Petersh Ie, B. (2013), “Factors Affecting Customers Choice of Retail Banking in Ghana”, International Journal of Research in Social Sciences, 3(1), 37-44.
 • Kaiser , H.F. (1960), The Application of Electronic Computers to Factor Analysis, Educational and Psychological Measurement, 20, 141-151.
 • Karamustafa , K. ve Yıldırım, M. (2007), “Tüketicilerin Bireysel Banka Tercihine İlişkin Kayseri İlinde Yapılan Bir Araştırma”, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(3), 56-92.
 • Mokhl Is, S. (2009), “Determinants of Choice Criteria in Malaysia’s Retail Banking: An Analysis of Gender-Based Choice Decisions”, European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, 16, 18-30.
 • Mokhl Is, S.; Salleh, H.S.; Mat , N.H.N. (2009), “Commercial Bank Selection: Comparison between Single and Multiple Bank Users in Malaysia”, International Journal of Economics and Finance, 1(2), 263-273.
 • Özsoy, İ; Görmez, B. ve Mekik, S. (2013), “Türkiye’de Katılım Bankalarının Tercih Edilme Sebepleri: Ampirik Bir Tetkik”, Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 20(1), 187-206.
 • Rehman, H.U. ve Ahmed,S (2008), An Empirical Analysis of the Determinants of Bank Selection in Pakistan:A Customer View”, Pakistan Economic and Social Review, 46(2), 147-160.
 • Subhani , I; Hasan , S.A.; Rafiq, M. F.; Nayaz ,M. ve Osman, A. (2012), “Consumer Criteria for the Selection of an Islamic Bank: Evidence from Pakistan”, International Research Journal of Finance and Economics, 94, 114-122.
 • Taşkın , Ç.; Akat , Ö. ve Erol, Z. (2010), “Tüketicilerin Banka Tercihini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Bursa’da Bir Araştırma”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(3), 11-22.
 • Yıldız, S. ; Yıldız, E. ; Topal , M.H. (2014), “Islamic Marketing as a New Marketing Trend: An Application for Determining Consumers’ Islamic Bank Selection Criteria”, Banks and Bank Systems, 9(1), 22- 27.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: İpek CEBECİ
E-posta: ipek.cebeci@giresun.edu.tr

Yazar: Zeynep ÇABUK
E-posta: zcabuk@ziraatbank.com.tr

Bibtex @ { marufacd180429, journal = {Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi}, issn = {1309-1123}, address = {Marmara Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {8}, pages = {57 - 66}, doi = {10.14784/jfrs.35440}, title = {TÜKETİCİLERİN BANKA TERCİHİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ: GİRESUN’DA BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {CEBECİ, İpek and ÇABUK, Zeynep} }
APA CEBECİ, İ , ÇABUK, Z . (2016). TÜKETİCİLERİN BANKA TERCİHİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ: GİRESUN’DA BİR ARAŞTIRMA. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 8 (14), 57-66. DOI: 10.14784/jfrs.35440
MLA CEBECİ, İ , ÇABUK, Z . "TÜKETİCİLERİN BANKA TERCİHİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ: GİRESUN’DA BİR ARAŞTIRMA". Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 8 (2016): 57-66 <http://e-dergi-marmara.dergipark.gov.tr/marufacd/issue/17271/180429>
Chicago CEBECİ, İ , ÇABUK, Z . "TÜKETİCİLERİN BANKA TERCİHİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ: GİRESUN’DA BİR ARAŞTIRMA". Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 8 (2016): 57-66
RIS TY - JOUR T1 - TÜKETİCİLERİN BANKA TERCİHİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ: GİRESUN’DA BİR ARAŞTIRMA AU - İpek CEBECİ , Zeynep ÇABUK Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.14784/jfrs.35440 DO - 10.14784/jfrs.35440 T2 - Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 57 EP - 66 VL - 8 IS - 14 SN - 1309-1123-2529-0029 M3 - doi: 10.14784/jfrs.35440 UR - http://dx.doi.org/10.14784/jfrs.35440 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi TÜKETİCİLERİN BANKA TERCİHİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ: GİRESUN’DA BİR ARAŞTIRMA %A İpek CEBECİ , Zeynep ÇABUK %T TÜKETİCİLERİN BANKA TERCİHİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ: GİRESUN’DA BİR ARAŞTIRMA %D 2016 %J Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi %P 1309-1123-2529-0029 %V 8 %N 14 %R doi: 10.14784/jfrs.35440 %U 10.14784/jfrs.35440