Yıl 2016, Cilt 8, Sayı 14, Sayfalar 1 - 16 2016-04-11

HAFTANIN GÜNÜ ETKİSİ: BIST 30 ENDEKSİ PAYLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Murat AKBALIK [1] , Nasıf ÖZKAN [2]

513 1074

Bu çalışmada, Ağustos 2015 tarihi itibarıyla BIST 30 endeksinde yer alan paylarda haftanın günü etkisi, Türkiye’de yaşanan 2001 krizi sonrası dönemi için bu endekste yer alan payların Ocak 2003-Mayıs 2015 tarihleri arasındaki getiri verileri kullanılarak araştırılmaktadır. Literatürde yapılan çalışmaların çoğundan farklı olarak, bu etki bir endeks yerine bir endeks içinde (BIST 30) yer alan bireysel paylar için yapılmaktadır. Bu etkiyi analiz etmek içinse, parametrik olmayan istatistiksel analiz yöntemlerinden olan Kruskal-Wallis testi ve Wilcoxon sıralama toplamı testi uygulanmaktadır. Çalışmanın sonuçları, BIMAS, EKGYO ve TCELL payları dışındaki tüm paylarda haftanın günü etkisinin varlığına ilişkin kanıtlar sunamamaktadır. BIMAS ve TCELL için cuma günü getirisi; EKGYO içinse, pazartesi günü getirisi haftanın diğer günlerinin getirilerine göre daha yüksektir.
Piyasa Etkinliği, Mevsimsel Anomaliler, Gün Etkisi, Borsa İstanbul 30 Endeksi
 • ABDIOĞLU, Zehra ve DEĞIRMENCI, Nurdan. (2013). İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Mevsimsel Anomaliler. Business and Economics Research Journal, 4(3): 55-73.
 • AJAYI, Richard A., MEHDIAN, Seyed ve PERRY, Mark J. (2004). The Day-of-the-Week Effect in Stock Returns : Further Evidence from Eastern European Emerging Markets. Emerging Markets Finance and Trade, 40(4): 53-62.
 • AKSOY, Mine. (2013). Day of the Week Anomaly for Istanbul Gold Exchange: Gold and Silver Data. Muhasebe ve Finans Dergisi(57): 149-164.
 • AKTAŞ, Hüseyin ve KOZANOĞLU, Metin. (2007). Haftanın Günleri Etkisini İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda GARCH Modeli ile Test Edilmesi. Finansal Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi, 44(514): 37-45.
 • ATAKAN, Tülin. (2008). İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda Haftanın Günü Etkisi ve Ocak Ayı Anomalilerinin ARCH-GARCH Modelleri ile Test Edilmesi. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 37(2): 98-110.
 • AYDOĞAN, Kürşat ve BOOTH, G. Geoffrey. (2003). Calendar Anomalies in the Turkish Foreign Exchange Markets. Applied Financial Economics, 13(5): 353-360.
 • BALABAN, Ercan. (1995). Day of the Week Effects: New Evidence from an Emerging Stock Market. Applied Economics Letters, 2(5): 139-143.
 • BASHER, Syed A. ve SADORSKY, Perry. (2006). Day-of-the-Week Effects in Emerging Stock Markets. Applied Economics Letters, 13(10): 621-628.
 • BAŞDAŞ, Ülkem. (2011). The Day-of-the-Week Effect for Istanbul Stock Exchange: A Stochastic Dominance Approach. Journal of Applied Finance & Banking, 1(4): 223-238.
 • BILDIK, Recep. (2000). Hisse Senedi Piyasalarında Dönemsellikler ve İMKB Üzerine Ampirik Bir Çalışma. İMKB.
 • BROOKS, Chris ve PERSAND, Gita. (2001). Seasonality in Southeast Asian Stock Markets: Some New Evidence on Day-of-the-Week Effects. Applied Economics Letters, 8(3): 155-158.
 • BÜYÜKŞALVARCI, Ahmet. (2010). Ekonomik Krizler ve İMKB’nda Haftanın Günü Etkisi. Journal of Accounting & Finance(45): 108-126.
 • CHANG, Eric C., PINEGAR, J. Michael ve RAVICHANDRAN, Ravi. (1993). International Evidence on the Robustness of the Day-of-the-Week Effect. The Journal of Financial and Quantitative Analysis, 28(4): 497-513.
 • CHOUDHRY, Taufiq. (2000). Day of the Week Effect in Emerging Asian Stock Markets: Evidence from the GARCH Model. Applied Financial Economics, 10(3): 235-242.
 • CONDOYANNI, L., O’HANLON, J. ve WARD, C. W. R. (1987). Day of the Week Effects on Stock Returns: International Evidence. Journal of Business Finance & Accounting, 14(2): 159-174.
 • CONNOLLY, Robert A. (1989). An Examination of the Robustness of the Weekend Effect. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 24(02): 133-169.
 • CONNOLLY, Robert A. (1991). A Posterior Odds Analysis of the Weekend Effect. Journal of Econometrics, 49(1–2): 51-104.
 • CROSS, Frank. (1973). The Behavior of Stock Prices on Fridays and Mondays. Financial Analysts Journal, 29(6): 67-69.
 • ÇIÇEK, Macide. (2008). Türkiye’de Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Getirilerinde Mevsimsellik ve Koşullu Risk. İktisat İşletme ve Finans, 23(264): 93-118.
 • ÇIÇEK, Macide. (2013). The Day-of-the-Week Effect on Return and Volatility in the Turkish Stock Markets. Journal of Applied Finance & Banking, 3(4): 143-167.
 • DEMIRER, Rıza ve KARAN, Mehmet B. (2002). An Investigation of the Day-of-the-Week Effect on Stock Returns in Turkey. Emerging Markets Finance & Trade: 47-77.
 • DICLE, Mehmet F. ve HASSAN, M. Kabir. (2007). Day of the Week Effect in Istanbul Stock Exchange. Scientific Journal of Administrative Development, 5.
 • DICLE, Mehmet F. ve LEVENDIS, John D. (2014). The Day-of-the-Week Effect Revisited: International Evidence. Journal of Economics and Finance, 38(3): 407-437.
 • DUBOIS, M. ve LOUVET, P. (1996). The Day-of-the-Week Effect: The International Evidence. Journal of Banking & Finance, 20(9): 1463-1484.
 • EASTON, Stephen A. ve FAFF, Robert W. (1994). An Investigation of the Robustness of the Day-of-theWeek Effect in Australia. Applied Financial Economics, 4(2): 99-110.
 • EKEN, Mehmet H. ve UNER, Taylan O. (2010). Calendar Effects in the Stock Market and a Practice Relatedn to the Istanbul Stock Exchange Market (ISEM). Istanbul Stock Exchange Review, 12(45): 59-95.
 • ERGÜL, Nuray, AKEL, Veli ve DUMANOĞLU, Sezai. (2009). Sektör Endekslerinde Haftanını Günü Etkisinin Araştırılması. World of Accounting Science, 11(2).
 • ERGÜL, Nuray, DUMANOĞLU, Sezai ve AKEL, Veli. (2008). İMKB’de Günlük Anomaliler. Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 25(2): 601-629.
 • FAMA, Eugene F. (1965). The Behavior of Stock-Market Prices. The Journal of Business, 38(1): 34-105.
 • FAMA, Eugene F. (1970). Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work. The Journal of Finance, 25(2): 383-417.
 • FRENCH, Kenneth R. (1980). Stock Returns and the Weekend Effect. Journal of Financial Economics, 8(1): 55-69.
 • GIBBONS, Michael R. ve HESS, Patrick. (1981). Day of the Week Effects and Asset Returns. The Journal of Business, 54(4): 579-596.
 • GREGORIOU, A., KONTONIKAS, A. ve TSITSIANIS, N. (2004). Does the Day of the Week Effect Exist Once Transaction Costs Have Been Accounted For? Evidence from the UK. Applied Financial Economics, 14(3): 215-220.
 • GÜNEYSU, Filiz ve YAMAK, Nebiye. (2011). İMKB’de Haftanın Günü Etkisinin Kriz Dönemleri için Araştırılması. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 48(560): 33-44.
 • HAMARAT, Bahattin ve TUFAN, Ekrem. (2008). Is the Turkish Tourism Sector Index Efficient? Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(2): 169-184.
 • HUI, Tak-Kee. (2005). Day-of-the-Week Effects in US and Asia–Pacific Stock Markets During the Asian Financial Crisis: A Non-Parametric Approach. Omega, 33(3): 277-282.
 • İNAMLIK, Ali, BERUMENT, Hakan ve KIYMAZ, Halil. (2004). Borsa Değişkenliğinde Haftanın Gün Etkisi: İMKB. İktisat İşletme ve Finans, 19(223): 91-102.
 • JAFFE, Jeffrey ve WESTERFIELD, Randolph. (1985). The Week-End Effect in Common Stock Returns: The International Evidence. The Journal of Finance, 40(2): 433-454.
 • KALAYCI, Şeref. (2010). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli Istatistik Teknikleri. (5. Baskı). Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • KAMATH, Ravindra ve CHUSANACHOTI, Jirayuth. (2002). An Investigation of the Day-of-the-Week Effect in Korea: Has the Anomalous Effect Vanished in the 1990s. International Journal of Business, 7(1): 47-62.
 • KARAN, Mehmet B. (2002). İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Sektör Endekslerinde Haftanın Günleri ve Ocak Ayı Etkilerinin Test Edilmesi. İktisat İşletme ve Finans, 17(190): 51-59.
 • KARAN, Mehmet B. ve UYGUR, Akyay. (2001). İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda Haftanın Günleri ve Ocak Ayı Etkilerinin Firma Büyüklüğü Açısından Değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 56(2): 103-115 . KAYALIDERE, Koray ve AKTAŞ, Hüseyin. (2012). Vadeli İşlem Ve Opsiyon Borsasında Risk-Getiri Etkileşimi ve Haftanın Günleri Etkisinin İncelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(3): 321-338.
 • KEIM, Donald B. ve STAMBAUGH, Robert F. (1984). A Further Investigation of the Weekend Effect in Stock Returns. The Journal of Finance, 39(3): 819-835.
 • KIYILAR, Murat ve KARAKAŞ, Cem. (2005). İstabul Menkul Kıymetler Borsası’nda Zaman Dayalı Anomalilere Yönelik Bir İnceleme. Yönetim(52): 17-25.
 • KOHERS, G., KOHERS, N., PANDEY, V. ve KOHERS, T. (2004). The Disappearing Day-of-the-Week Effect in the World’s Largest Equity Markets. Applied Economics Letters, 11(3): 167-171.
 • KONAK, Fatih ve KENDIRLI, Selçuk. (2014). Küresel Finansal Kriz Sürecinde BIST 100 Endeksi’nde Haftanın Günleri Etkisinin Analizi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(2): 275-286.
 • KORKMAZ, Turhan, BAŞARAN, Ümit ve ÇEVIK, Emrah İ. (2010). Yaz Saati Uygulaması Anomalisinin İMKB 100 Endeks Getirisine Etkisinin Test Edilmesi. Ege Akademik Bakış, 10(4): 1139-1153.
 • LIM, Shion Y. ve CHIA, Ricky C.-J. (2010). Stock Market Calendar Anomalies: Evidence from Asean - 5 Stock Markets. Economics Bulletin, 30(2): 996-1005.
 • LIU, Benjamin ve LI, Bin. (2010). Day-of-the-Week Effects: Another Evidence from Top 50 Australian Stocks. European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences (24): 78-87.
 • MURADOĞLU, Gülnur ve OKTAY, Türkay. (1993). Hisse Senedi Piyasasında Zayıf Etkinlik: Takvim Anomalileri. Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 11: 51-62.
 • OĞUZSOY, Cemal B. ve GÜVEN, Sibel. (2003). Stock Returns and the Day-of-the-Week Effect in Istanbul Stock Exchange. Applied economics, 35(8): 959-971.
 • ÖZMEN, Tahsin. (1997). Dünya Borsalarında Gözlemlenen Anomaliler ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Üzerine Bir Deneme. Ankara: Sermaye Piyasası Kurulu.
 • RUBINSTEIN, Mark. (2001). Rational Markets: Yes or No? The Affirmative Case. Financial Analysts Journal, 57(3): 15-29.
 • SAMUELSON, Paul A. (1965). Proof That Properly Anticipated Prices Fluctuate Randomly. Industrial Management Review, 6(2): 41-49.
 • SMIRLOCK, Michael ve STARKS, Laura. (1986). Day-of-the-Week and Intraday Effects in Stock Returns. Journal of Financial Economics, 17(1): 197-210.
 • SOLNIK, Bruno ve BOUSQUET, Laurance. (1990). Day-of-the-Week Effect on the Paris Bourse. Journal of Banking & Finance, 14(2–3): 461-468.
 • STEELEY, James M. (2001). A Note on Information Seasonality and the Disappearance of the Weekend Effect in the UK Stock Market. Journal of Banking & Finance, 25(10): 1941-1956.
 • SULLIVAN, Ryan, TIMMERMANN, Allan ve WHITE, Halbert. (2001). Dangers of Data Mining: The Case of Calendar Effects in Stock Returns. Journal of Econometrics, 105(1): 249-286.
 • TUNCEL, Ahmet K. (2008). Haftanın Günü Etkisi’ne Yeni Bir Yaklaşım: İMKB Örneği. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(2): 246-271.
 • TUNÇEL, Ahmet K. (2007). İMKB’de Haftanin Günü Etkisi. Akdeniz Üniversitesi ÍÍBF Dergisi, 13: 252-265.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Murat AKBALIK
E-posta: makbalik@marmara.edu.tr

Yazar: Nasıf ÖZKAN
E-posta: nasif.ozkan@dpu.edu.tr

Bibtex @ { marufacd180426, journal = {Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi}, issn = {1309-1123}, address = {Marmara Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {8}, pages = {1 - 16}, doi = {10.14784/jfrs.07606}, title = {HAFTANIN GÜNÜ ETKİSİ: BIST 30 ENDEKSİ PAYLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {ÖZKAN, Nasıf and AKBALIK, Murat} }
APA AKBALIK, M , ÖZKAN, N . (2016). HAFTANIN GÜNÜ ETKİSİ: BIST 30 ENDEKSİ PAYLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 8 (14), 1-16. DOI: 10.14784/jfrs.07606
MLA AKBALIK, M , ÖZKAN, N . "HAFTANIN GÜNÜ ETKİSİ: BIST 30 ENDEKSİ PAYLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 8 (2016): 1-16 <http://e-dergi-marmara.dergipark.gov.tr/marufacd/issue/17271/180426>
Chicago AKBALIK, M , ÖZKAN, N . "HAFTANIN GÜNÜ ETKİSİ: BIST 30 ENDEKSİ PAYLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 8 (2016): 1-16
RIS TY - JOUR T1 - HAFTANIN GÜNÜ ETKİSİ: BIST 30 ENDEKSİ PAYLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA AU - Murat AKBALIK , Nasıf ÖZKAN Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.14784/jfrs.07606 DO - 10.14784/jfrs.07606 T2 - Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 16 VL - 8 IS - 14 SN - 1309-1123-2529-0029 M3 - doi: 10.14784/jfrs.07606 UR - http://dx.doi.org/10.14784/jfrs.07606 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi HAFTANIN GÜNÜ ETKİSİ: BIST 30 ENDEKSİ PAYLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %A Murat AKBALIK , Nasıf ÖZKAN %T HAFTANIN GÜNÜ ETKİSİ: BIST 30 ENDEKSİ PAYLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %D 2016 %J Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi %P 1309-1123-2529-0029 %V 8 %N 14 %R doi: 10.14784/jfrs.07606 %U 10.14784/jfrs.07606